Jako důsledek obecného rozšiřování sociálních technologií a používání internetu bylo vytvořeno velké množství souborů údajů, které pocházejí z možných různých zdrojů.


1::Botnety
1::Odepření služby
3::Krádež identity

Není to správná odpověď. Botnety jsou sítě zavirovaných počítačů, které lze použít pro nezákonné činnosti (např. kybernetickou kriminalitu), aniž by o tom jejich vlastníci věděli. I když jsou hlavní kybernetickou hrozbou, nesouvisejí s údaji velkého objemu. Správná odpověď mezi poskytnutými odpověďmi je krádež identity: čin krádeže údajů o identitě nějaké osoby tak, aby se útočník mohl za ni vydávat. Považuje se to za nově vznikající útok, protože zvýšené vyhledávání informací kvůli údajům velkého objemu usnadňuje krádež identity škodlivými útočníky.

 

Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti hrozeb“ 2015, která je k dispozici na:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a pojednává o četných vznikajících hrozbách souvisejících s údaji velkého objemu, např. možnost útočníků lépe šířit škodlivý software na základě informací, které byly shromážděny údaji velkého objemu (viz str. 77–80).

 

Tato odpověď není správná. Odepření služby (Denial of Service – DoS) je útok, v němž zdroj v síti (např. internetová stránka) se stane pro uživatele nedostupný. Ačkoli odepření služby je závažná kybernetická hrozba, nesouvisí s údaji velkého objemu. Správná odpověď mezi poskytnutými odpověďmi je krádež identity: čin krádeže údajů o identitě nějaké osoby tak, aby se útočník mohl za ni vydávat. Považuje se to za nově vznikající útok, protože zvýšené vyhledávání informací kvůli údajům velkého objemu usnadňuje krádež identity škodlivými útočníky.

 

Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti hrozeb“ 2015, která je k dispozici na:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a pojednává o četných vznikajících hrozbách souvisejících s údaji velkého objemu, např. možnost útočníků lépe šířit škodlivý software na základě informací shromážděných údaji velkého objemu (viz str. 77–80).

 

Mezi poskytnutými odpověďmi je to správná odpověď. Krádež identity je čin krádeže údajů o identitě nějaké osoby tak, aby se útočník mohl za ni vydávat. Považuje se to za nově vznikající útok, protože zvýšené vyhledávání informací kvůli údajům velkého objemu usnadňuje krádež identity škodlivými útočníky.

 

Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti hrozeb“ 2015, která je k dispozici na:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a pojednává o četných vznikajících hrozbách souvisejících s údaji velkého objemu, např. možnost útočníků lépe šířit škodlivý software na základě informací shromážděných údaji velkého objemu (viz str. 77–80).Tato koncentrace se nazývá velké objemy dat (Big Data), a lze ji analyzovat novými metodami na různé účely (např. s cílem zjistit trendy). Údaje velkého objemu však mohou rovněž otevřít dveře kybernetickým útokům a problémům ochrany soukromí. 

Která z následujících volitelných možností se považuje za zvýšenou hrozbu pro běžné uživatele kvůli údajům velkého objemu?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information