Další den se díváte na zprávy a slyšíte, jak nějaký novinář mluví o novém druhu kybernetické hrozby.


3::Ransomware
2::CryptoLocker
1::Botnet

To je samozřejmě správná odpověď. Ransomware je nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systémů nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete např. elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software). Příklad ransomwaru je i CryptoLocker.

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomware (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Tato odpověď je částečně správná. Správná odpověď v tomto scénáři je Ransomware: nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systémů nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete např. elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software).

CryptoLocker je příklad ransomware, a proto se tato odpověď považuje za částečně správnou. Obecné informace o Cryptolockeru viz článek z deníku Guardian na: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomware (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Nesprávná odpověď; botnet je síť zavirovaných počítačů, kterou lze použít pro nezákonné činnosti (např. kybernetickou kriminalitu), aniž by o tom její vlastníci věděli. Správná odpověď je Ransomware: nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systému nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete například elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software).

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomwarem (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015Zdá se, že zločinci jsou v podstatě schopni používat škodlivý software k omezení uživatelů v přístupu k jejich počítačovému systému nebo osobním souborům. Později zločinci vyžadují platbu za odstranění omezení. 

Jaký je název této nové vznikající hrozby?