Další den se díváte na zprávy a slyšíte, jak nějaký novinář mluví o novém druhu kybernetické hrozby.


3::Ransomware
2::CryptoLocker
1::Botnet

To je samozřejmě správná odpověď. Ransomware je nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systémů nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete např. elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software). Příklad ransomwaru je i CryptoLocker.

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomware (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Tato odpověď je částečně správná. Správná odpověď v tomto scénáři je Ransomware: nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systémů nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete např. elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software).

CryptoLocker je příklad ransomware, a proto se tato odpověď považuje za částečně správnou. Obecné informace o Cryptolockeru viz článek z deníku Guardian na: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomware (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Nesprávná odpověď; botnet je síť zavirovaných počítačů, kterou lze použít pro nezákonné činnosti (např. kybernetickou kriminalitu), aniž by o tom její vlastníci věděli. Správná odpověď je Ransomware: nově vznikající druh škodlivého softwaru (malware), který používají útočníci k omezení přístupu do počítačových systému nebo k údajům. Ransomware může například omezit přístup k souboru uživatele použitím šifrování. Útočníci pak požadují „výpalné“, které se má zaplatit za znovuotevření (dešifrování) souboru. V současné době převážná většina elektronických zpráv napadených phishingem je ransomware (dostanete například elektronickou zprávu obsahující připojený dokument, který slouží jako aplikace vytvořená pro stahování souborů z internetu, aby tajně vyvolala konečný škodlivý software).

Více informací o úrovni hrozeb spojených s ransomwarem (a jinými hrozbami) se můžete dozvědět ve zprávě ENISA „Okolnosti hrozeb“ (str. 45), která je k dispozici na:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015Zdá se, že zločinci jsou v podstatě schopni používat škodlivý software k omezení uživatelů v přístupu k jejich počítačovému systému nebo osobním souborům. Později zločinci vyžadují platbu za odstranění omezení. 

Jaký je název této nové vznikající hrozby?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information