Zatímco si otevíráte elektronickou poštu, dostanete zajímavou, ale podezřelou zprávu od nějaké společnosti.


3::phishing
1::spyware – sledovací program
2::spoofing

To je správná odpověď. Pomocí phishingu se útočník snaží sbírat osobní údaje uživatele (např. hesla a čísla kreditních karet) pomocí falešných aplikací, falešných SMS nebo falešných elektronických zpráv, které vypadají jako poctivé. Útočník vás muže žádat, abyste mu poskytli údaje buď přímo (tj. jako odpověď elektronickou poštou), nebo abyste navštívili internetovou stránku, kterou navrhuje. Nikdy neodpovídejte na zprávu, která působí jako phishing.

 

Více informací viz na https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Tato odpověď není správná. Spyware je škodlivý software, který skrytě sbírá údaje o uživatelích a jejich aktivitách za účelem jejich využití na marketingové účely, např. profilování nebo cílené reklamy. Takový spyware je často zdánlivě software in bona fide nainstalovaný se souhlasem uživatele, jenž požaduje a zneužívá výhody navíc k těm, které jsou potřebné pro uvedený účel aplikace. Správná odpověď mezi navrhovanými odpověďmi je phishing: pomocí phishingu se útočník snaží sbírat osobní údaje uživatele (např. hesla a čísla kreditních karet) pomocí falešných aplikací, falešných SMS nebo falešných elektronických zpráv, které vypadají jako poctivé. Útočník vás muže žádat, abyste mu poskytli údaje buď přímo (tj. jako odpověď elektronickou poštou), nebo abyste navštívili internetovou stránku, kterou navrhuje. Nikdy neodpovídejte na zprávu, která působí jako phishing.

 

Více informací viz na: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Tato odpověď není správná; může se však považovat za částečně správnou. Spoofing je situace, v níž se kybernetický útok provádí poskytováním falešných služeb (např. internetová stránka, veřejný přípojný bod Wi-Fi), které se vydávají za legitimní služby. Elektronická adresa (tj. informace odesílatele uvedená v elektronických zprávách) může být také předstíraná, což je často případ v nevyžádaných elektronických zprávách. Nicméně správná odpověď mezi navrhovanými odpověďmi je phishing, což je případ, kdy se útočník snaží sbírat osobní údaje uživatele (např. hesla a čísla kreditních karet) pomocí falešných aplikací, falešných SMS nebo falešných elektronických zpráv, které vypadají jako poctivé. Útočník vás muže žádat, abyste mu poskytli údaje buď přímo (tj. jako odpověď elektronickou poštou), nebo abyste navštívili internetovou stránku, kterou navrhuje. Nikdy neodpovídejte na zprávu, která působí jako phishing.

 

Více informací viz na: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishingVe zprávě se říká, že „jste vyhráli v loterii“ a společnost vás žádá o vaše konkrétní osobní a bankovní údaje, aby mohla složit velkou sumu peněz na váš bankovní účet. 

E-mailové zprávy jsou běžným druhem kybernetického útoku, který je známý pod názvem...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information