Mobilní aplikace používáte „velmi intenzivně“. Máte aplikace, které používají vaše děti na hry a učení.


2::se přesvědčit, zda vám stažením aplikace nevznikají skryté náklady, když si stáhnete aplikaci.
3::si ověřit si, že aplikace pochází z obecně uznávaného zdroje.
1::se vyhnout se nainstalování příliš mnoha aplikací.

I když je důležité se přesvědčit, že instalace aplikace nevyvolá skryté náklady, existují významnější kroky, které můžete podniknout k zajištění své bezpečnosti (jež zahrnují také případ možných skrytých nákladů). Správná odpověď je, že byste měli prověřit, zda aplikace pochází z obecně uznávaného zdroje. Nikdy neinstalujte žádný software na zařízení, pokud není z důvěryhodného zdroje.

Rovněž se ujistěte, zejména je-li aplikace bezplatná, že plně chápete, jaké osobní údaje používá, a ujasněte si, zda s tím souhlasíte.

 

Je to správná odpověď. Než si na nový, inteligentní telefon nainstalujete nebo použijete aplikace či služby, je důležité ověřit si jejich pověst. Nikdy neinstalujte žádný software na zařízení, pokud není z důvěryhodného zdroje. Rovněž se ujistěte, zejména je-li aplikace bezplatná, že plně chápete, jaké osobní údaje používá, a ujasněte si, zda s tím souhlasíte.

 

Počet nainstalovaných aplikací není z hlediska bezpečnosti rozhodující. Správná odpověď je, že byste měli prověřit, zda aplikace pochází z obecně uznávaného zdroje. Nikdy neinstalujte žádný software na zařízení, pokud není z důvěryhodného zdroje. Rovněž se ujistěte, zejména je-li aplikace bezplatná, že plně chápete, jaké osobní údaje používá, a ujasněte si, zda s tím souhlasíte.Máte aplikace, které používáte ve svém volném čase, abyste byli informováni o tom, co se děje ve vašem městě. Máte aplikace, přes něž udržujete kontakt se svými přáteli. Kdykoli vidíte nějakou zajímavou aplikaci, chcete ji a instinktivně si ji přejete stáhnout a nainstalovat. 

Pro zajištění vaší bezpečnosti a ochrany je však nejlepší...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information