Hesla jsou řetězce znaků používané pro přístup ke službám online (např. vaše elektronická pošta nebo profil na sociálních sítích).


1::Ukládám si všechna má různá hesla do souboru: když nějaké potřebuji, snadno si ho najdu.
3::Já ještě dávám přednost používání pokaždé jiného hesla.
1::Mám stejné heslo pro každou službu, kterou používám.

Nesprávná odpověď. Ve skutečnosti byste neměli svá hesla ukládat do (nešifrovaného) souboru, protože by k němu mohli mít přístup jiní lidé. Doporučuje se mít různé heslo pro každou službu a neukládat hesla do žádného souboru. Zvolíte-li si stejné heslo pro všechny své služby, tak v případě, že se uživateli škodlivého softwaru podaří dozvědět se vaše heslo z jedné služby, bude mít přístup ke všem vašim účtům ve všech službách. Kromě toho je důležité mít důkladné heslo odpovídající délky (tj. nejméně o 8 znacích) složené jak z malých a velkých písem, tak i z čísel a nealfanumerických znaků.

 

Pro více informací, včetně nápadů na volbu důkladného hesla, které si budete schopni zapamatovat, se můžete podívat na:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Mít různá hesla pro každou službu a neukládat je do žádného souboru je správná strategie pro zabezpečení vlastních účtů. Zvolíte-li si ovšem stejné heslo pro všechny své služby, tak v případě, že se uživateli škodlivého softwaru podaří dozvědět se vaše heslo z jedné služby, bude mít přístup ke všem vašim účtům ve všech službách. Kromě toho je důležité mít důkladné heslo odpovídající délky (tj. nejméně o 8 znacích) složené jak z malých a velkých písem, tak i z čísel a nealfanumerických znaků.

 

Pro více informací, včetně nápadů na volbu důkladného hesla, které si budete schopni zapamatovat, se můžete podívat na:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Používání pokaždé stejného hesla je chybná strategie, i když usnadňuje zapamatování. Pokud uživatel škodlivého softwaru zná, nebo se může dozvědět vaše heslo, mohl by pak mít přístup ke všem vašim účtům. Doporučuje se mít různé heslo pro každou službu a neukládat hesla do žádného souboru. Kromě toho je důležité mít důkladné heslo odpovídající délky (tj. nejméně o 8 znacích) složené jak z malých a velkých písem, tak i z čísel a nealfanumerických znaků.

 

Pro více informací, včetně nápadů na volbu důkladného hesla, které si budete schopni zapamatovat, se můžete podívat na:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.htmlPomáhají však také zamezit přístupu jiných lidí k vašim osobním účtům. Bohužel jelikož používáme tak mnoho služeb, je obtížné pamatovat si každé heslo, které máme. 

Co by v takové situaci byla dobrá strategie?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information