Často narazíte na článek o kybernetické bezpečnosti a napadení systému hackery?


2::Jsou to neškodní počítačoví odborníci.
2::Jsou to škodliví počítačoví zločinci.
3::Hackeři by mohli být jak neškodní počítačoví odborníci, tak i škodliví počítačoví zločinci.

Je to správné, ale pouze částečně, protože hackeři mohou být také škodliví. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA:: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Je to správné, ale pouze částečně, protože hackeři mohou být také neškodní. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Je to správně, protože hackeři mohou být jak neškodní, tak i škodliví. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.Že jsou kybernetická bezpečnost nebo hacker teď populární, módní slova? Možná, popisují však něco, co má rovněž prvořadý význam v našem každodenním životě v práci nebo během našeho volného času. 

Kdo jsou vlastně hackeři?