Často narazíte na článek o kybernetické bezpečnosti a napadení systému hackery?


2::Jsou to neškodní počítačoví odborníci.
2::Jsou to škodliví počítačoví zločinci.
3::Hackeři by mohli být jak neškodní počítačoví odborníci, tak i škodliví počítačoví zločinci.

Je to správné, ale pouze částečně, protože hackeři mohou být také škodliví. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA:: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Je to správné, ale pouze částečně, protože hackeři mohou být také neškodní. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Je to správně, protože hackeři mohou být jak neškodní, tak i škodliví. Ve skutečnosti jsou hackeři osoby s velkými technickými dovednostmi, kteří mají vysoký stupeň znalostí a jsou schopni získat neoprávněný přístup do chráněných systémů a aktiv. Tento pojem však může mít různé významy v závislosti na kontextu, v němž se používá. Například je rozdíl mezi podskupinou white hat hackers („bílé klobouky“, nazývaní také etičtí hackeři) a pojmem black hat hackers („černé klobouky“) nebo mezi „napadením systému hackery pro dobro věci“ (např. pro posouzení a testování bezpečnosti) a „napadením systému hackery se zlým úmyslem“ (např. pro trestnou činnost). Hackerům, kteří svou činnosti provádějí s nekalými úmysly (a páchají trestnou činnost), se často také říká crackeři. Podrobnější informace uvádí zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.Že jsou kybernetická bezpečnost nebo hacker teď populární, módní slova? Možná, popisují však něco, co má rovněž prvořadý význam v našem každodenním životě v práci nebo během našeho volného času. 

Kdo jsou vlastně hackeři?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information