Záměrná ochrana osobních údajů je přístup, který podporuje ochranu soukromí tím, že zajišťuje, aby záruky týkající se ochrany údajů byly začleněny do výrobků a služeb od počátečního stádia vývoje softwaru


1::Softwaroví inženýři dávají přednost použití politik ochrany soukromí.
2::Ochrana soukromí je sociální problém, a ne problém inženýrství.
3::Pro uskutečnění záměrné ochrany osobních údajů neexistuje dostatek příslušných nástrojů.

V kontextu tohoto scénáře to bohužel není správná odpověď. Politika ochrany soukromí je název dokumentů/prohlášení, které poskytovatelé služeb běžně používají a ve kterých podrobněji uvádějí, jak se zachází s ochranou vašeho soukromí a jak mohou použít vaše osobní údaje (tj. jaké osobní údaje se shromažďují, za jakým účelem, kdo jsou příjemci vašich údajů atd.). Záměrná ochrana osobních údajů zajišťuje lepší ochranu soukromí než politika ochrany soukromí.

Druhým důvodem je, že v tradičních softwarových řešeních není dostatek příslušných nástrojů pro realizaci záměrné ochrany.

Více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“ na stránkách: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Upozorňujeme, že potřebou záměrné ochrany osobních údajů se zabývá i obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

I když je ochrana soukromí také sociálním problémem, v našem vzájemně propojeném a digitálním světě se může regulovat a ochraňovat již ve fázi technického řešení výrobků, tzn. právě proto mluvíme o záměrné ochraně osobních údajů.

Druhým důvodem je, že v tradičních softwarových řešeních není dostatek příslušných nástrojů pro realizaci záměrné ochrany.

Více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“ na: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Upozorňujeme, že potřebou záměrné ochrany osobních údajů se zabývá i obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

To je skutečně onen druhý důvod, proč mají tradiční přístupy softwarového inženýrství rezervy v záměrné ochraně osobních údajů. Je proto stále důležitější, aby tyto nástroje byly pro komunitu softwarových inženýrů dostupnější.

 

Více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“ na: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Upozorňujeme, že potřebou záměrné ochrany osobních údajů se zabývá i obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).(vezměte v úvahu, že pojem záměrná ochrana osobních údajů se může rovněž vyskytnout v různých textech). Existují dva hlavní důvody, proč mají tradiční přístupy softwaru rezervy v záměrné ochraně osobních údajů. Prvním důvodem je chybějící povědomí ze strany vývojových pracovníků a správců údajů. 

Jaký je druhý důvod?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information