V současné době orgány často trvají na tom, že by se uživatelům mělo oznámit, že žádné údaje, které se jich týkají a které byly na internetu, nikdy nezmizí a že tyto údaje by nakonec ještě mohly být využity k jiným (pravděpodobně nežádoucím) účelům.


2::právo na přístup
1::právo na svobodu projevu
3::právo na výmaz

To není správná odpověď, ačkoli z určitého pohledu ji lze považovat za částečně správnou, protože toto právo se také týká ochrany osobních údajů. Právem na přístup se rozumí, že od příslušného orgánu můžete obdržet potvrzení o tom, zda se zpracovávají nebo nezpracovávají osobní údaje, které se vás týkají, a že pokud se zpracovávají, můžete dostat podrobnější informace (jaký druh údajů, účel apod.). Správná odpověď je právo na výmaz (nebo „právo být zapomenut“), což znamená, že máte právo bez zbytečného odkladu dosáhnout toho, že orgán vymaže osobní údaje, které se vás týkají. Jde o právo jednotlivců osob, nikoli výmaz proběhlých událostí nebo omezení svobody tisku. Tímto právem se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018) a rozšiřuje právo vznést námitku, kterým se zabývá směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů. Dokument je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

To není správná odpověď. Ačkoli právo na svobodu projevu je důležité, konkrétní právo, které je v kontextu tohoto scénáře relevantní, je správnou odpovědí právo na výmaz (nebo „právo být zapomenut“), což znamená, že máte právo bez zbytečného odkladu dosáhnout toho, že orgán vymaže osobní údaje, které se vás týkají. Jde o právo jednotlivců osob, nikoli výmaz proběhlých událostí nebo omezení svobody tisku. Tímto právem se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25 May 2018) a rozšiřuje právo vznést námitku, kterým se zabývá směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů. Nařízení je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

To je správná odpověď. Právo na výmaz (nebo „právo být zapomenut“) znamená, že máte právo bez zbytečného odkladu dosáhnout toho, že orgán vymaže osobní údaje, které se vás týkají. Jde o právo jednotlivců osob, nikoli výmaz proběhlých událostí nebo omezení svobody tisku. Tímto právem se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25 May 2018) a rozšiřuje právo vznést námitku, kterým se zabývá směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů. Nařízení je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfPrávo na ochranu uživatelů před těmito scénáři se nazývá...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information