Ukládání údajů do cloudu je způsob, jak uchovat váš soubor uložený prostřednictvím internetu ve službách třetích stran.


3::Zašifrovat si soubory sami
2::Vhodná správa nastavení sdílení
1::Ponechat to na poskytovateli služeb cloudu

To je správná odpověď. Pokud potřebujete do úložné paměti cloudu ukládat dokumenty, u nichž považujete za důležité, aby se uchovávaly co nejbezpečnějším způsobem, nejvhodnějším řešením je pak šifrování vašich souborů. Jste-li jediným držitelem dešifrovacího klíče, nikdo jiný – včetně poskytovatele cloudu nebo případného útočníka – nebude schopen dešifrovat vaše soubory, a tedy číst, nebo použít vaše osobní údaje. Problematikou cloud computingu a ochrany vašich údajů a soukromí v cloudu se zabývá zpráva, kterou zpracoval Úřad komisařů pro informace (Spojené království): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Tato odpověď není úplně správná. Je samozřejmě důležité, abyste pečlivě kontrolovali a v případě potřeby měnili nastavení sdílení (služby ukládání do cloudu zpravidla umožňují jedno ze třech nastavení: i) soukromé, tj. pouze vy si můžete prohlížet soubory, ii) veřejné, tj. každý si může prohlížet soubory bez jakéhokoli omezení a iii) sdílené, tj. pouze osoby, které vyzvete, si mohou prohlížet soubory). Pokud však potřebujete do úložné paměti cloudu ukládat dokumenty, u nichž považujete za důležité, aby se uchovávaly co nejbezpečnějším způsobem, nejvhodnějším řešením je pak šifrování vašich souborů. Jste-li jediným držitelem dešifrovacího klíče, nikdo jiný – včetně poskytovatele cloudu nebo případného útočníka – nebude schopen dešifrovat vaše soubory, a tedy číst, nebo použít vaše osobní údaje. Problematikou cloud computingu a ochrany vašich údajů a soukromí v cloudu se zabývá zpráva, kterou zpracoval Úřad komisařů pro informace (Spojené království): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Tato odpověď není správná. I když se předpokládá, že poskytovatelé služeb cloudu budou brát bezpečnost údajů velmi vážně, spoléhat se na to není dobrý nápad; není nic špatného na tom, když učiníte další kroky v zájmu zabezpečení, aby se vaše osobní údaje udržovaly v zabezpečeném stavu.

 

Správná odpověď v souvislosti s tímto scénářem je zašifrovat si své soubory sami. Pokud potřebujete do úložné paměti cloudu ukládat dokumenty, u nichž považujete za důležité, aby se uchovávaly co nejbezpečnějším způsobem, nejvhodnějším řešením je pak šifrování vašich souborů. Jste-li jediným držitelem dešifrovacího klíče, nikdo jiný – včetně poskytovatele cloudu nebo případného útočníka – nebude schopen dešifrovat vaše soubory, a tedy číst, nebo použít vaše osobní údaje. Problematikou cloud computingu a ochrany vašich údajů a soukromí v cloudu se zabývá zpráva, kterou zpracoval Úřad komisařů pro informace (Spojené království): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/Obecními příklady jsou Dropbox nebo Amazon Cloud Drive. Používali jste své osobní ukládání do cloudu, abyste si zálohovali fotografie, ale zvažujete ukládání dokumentů, z nichž některé mohou obsahovat osobní údaje, které byste si rádi udrželi jako bezpečné a důvěrné. Jaké kroky můžete učinit, aby se tak stalo?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information