Onehdy jste se obrátili na online službu, kterou poskytuje váš mobilní poskytovatel, a s překvapením jste zjistili – když jste si prohlíželi svůj profil – že údaje o vaší adrese bydliště tak, jak je vede poskytovatel, nejsou přesné.


1::právo být zapomenut
1::právo na výmaz
3::právo na opravu

Bohužel to není správná odpověď (upozorňujeme, že právo být zapomenut se shoduje s právem na výmaz). Správná odpověď je právo na opravu, což je právo na to, abyste bez zbytečného odkladu dosáhli u správce údajů opravy nepřesných osobních údajů. Právem na opravu, které je důležitým doplňkem práva na přístup, se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se od 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Upozorňujeme rovněž, že podle evropského inspektora ochrany údajů „za účelem uplatnění práva na opravu musí subjekt údajů obvykle napsat správci operací zpracování údajů. Pro ilustraci, pokud potřebujete změnit svou osobní adresu, nebo zjistíte, že údaje o vás nejsou přesné, měli byste uplatnit právo na opravu kontaktováním správce, který je držitelem těchto údajů“. Viz definice práva na opravu na stránce: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Bohužel to není správná odpověď (upozorňujeme, že právo na výmaz se shoduje s právem být zapomenut). Správná odpověď je právo na opravu, což je právo na to, abyste bez zbytečného odkladu dosáhli u správce údajů opravy nepřesných osobních údajů. Právem na opravu, které je důležitým doplňkem práva na přístup, se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se od 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Upozorňujeme, že podle evropského inspektora ochrany údajů „za účelem uplatnění práva na opravu musí subjekt údajů obvykle napsat správci operace zpracování údajů. Pro ilustraci, pokud potřebujete změnit svou osobní adresu, nebo zjistíte, že údaje o vás nejsou přesné, měli byste uplatnit právo na opravu kontaktováním správce, který je držitelem těchto údajů“. Viz definice práva na opravu na stránce: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

V kontextu tohoto scénáře je to samozřejmě správná odpověď. Právo na opravu je právo na to, abyste bez zbytečného odkladu dosáhli u správce údajů opravy nepřesných osobních údajů. Právem na opravu, které je důležitým doplňkem práva na přístup, se zabývá obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se od 25. května 2018; je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Upozorňujeme, že podle evropského inspektora ochrany údajů „za účelem uplatnění práva na opravu musí subjekt údajů obvykle napsat správci operace zpracování údajů. Pro ilustraci, pokud potřebujete změnit svou osobní adresu, nebo zjistíte, že údaje o vás nejsou přesné, měli byste uplatnit právo na opravu kontaktováním správce, který je držitelem těchto údajů“. Viz definice práva na opravu na stránce: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationV takovém případě – tj. když vaše osobní údaje nejsou přesné – máte právo požádat správce údajů (např. poskytovatele služeb) o změnu údajů tak, aby byly správné. 

Toto právo se nazývá...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information