Inteligentní domácnosti jsou domácnosti vybavené novou technologií, která poskytuje obyvatelům komplexní informace o stavu jejich domácnosti a umožňuje jim ovládat všechny zapojené přístroje, včetně dálkového ovládání.


1::phishing
3::narušení soukromí
2::nevyžádaná a infikovaná elektronická pošta

To není správná odpověď. Phishing útočník využívá k tomu, aby se dostal k osobním údajům uživatele (např. hesla a čísla kreditních karet) pomocí falešných aplikací, falešných SMS nebo falešných elektronických zpráv, které vypadají jako poctivé. Správná odpověď mezi poskytnutými odpověďmi je narušení soukromí. K tomu opravdu může dojít, protože inteligentní domácnosti mohou sbírat údaje o lidech bydlících v domě a tyto údaje by mohly využít například třetí strany, které jsou poskytovateli inteligentních funkcí. Takovými údaji mohou být například podrobnosti o chování lidí doma, o činnosti spotřebitelů, přítomnosti nebo nepřítomnosti, o zdraví, prioritách a zvycích. Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti ohrožení inteligentních domácností a konvergence médií“:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

To je správná odpověď, protože inteligentní domácnosti mohou sbírat údaje o lidech bydlících v domě a tyto údaje by mohly využít například třetí strany, které jsou poskytovateli inteligentních funkcí. Takovými údaji mohou být například podrobnosti o chování lidí doma, o činnosti spotřebitelů, přítomnosti nebo nepřítomnosti, o zdraví, prioritách a zvycích. Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti ohrožení inteligentních domácností a konvergence médií“:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Tato odpověď je částečně správná. Některé přístroje inteligentních domácností mohou mít ovšem vlastní e-mailové účty (je to běžné u tiskáren připojených na internet), což se může využít pro zasílání nevyžádaných zpráv nebo zpráv infikovaných malwarových zpráv těmto přístrojům. To je však obecná hrozba pro každý počítač, který pracuje s e-mailovými účty. Nejsprávnější odpověď v tomto scénáři je narušení soukromí. K tomu opravdu může dojít, protože inteligentní domácnosti mohou sbírat údaje o lidech bydlících v domě a tyto údaje by mohly využít kupříkladu třetí strany, které jsou poskytovateli inteligentních funkcí. Takovými údaji mohou být například podrobnosti o chování lidí doma, o činnosti spotřebitelů, přítomnosti nebo nepřítomnosti, o zdraví, prioritách a zvycích. Více informací viz zpráva ENISA „Okolnosti ohrožení inteligentních domácností a konvergence médií“:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergencePříklady přístrojů inteligentní domácnosti zahrnují: inteligentní chladničky, inteligentní měřiče elektrické energie, inteligentní systémy zastínění a automatické dávkovače krmiva. Inteligentní domácnosti jsou příslibem zlepšení kvality našeho života. 

Inteligentní domácnosti však mohou přinést nové hrozby lidem, kteří bydlí v domě. Jde především o ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information