V současné době navštěvujeme na internetu mnoho stránek.


2::principem aktivního nesouhlasu
3::principem aktivního souhlasu
1::podle případného použití funkce „do no track“ (nesledovat)

Částečně je to správná odpověď. Mechanismem principu aktivního nesouhlasu se rozumí, že můžete obdržet reklamy, o které jste nežádali, pokud se vám dá možnost vznést námitku, tj. výslovně prohlásit, že si v budoucnosti nepřejete dostávat takové reklamy. Správná odpověď je princip aktivního souhlasu, což znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy, pokud jste výslovně o taková sdělení nepožádali (např. kliknutím na zaškrtávací políčko, kde jste tázáni, zda byste chtěli dostávat reklamy, nebo vyplněním příslušného formuláře). V některých případech je však princip aktivního nesouhlasu přípustný – např. v rámci existujícího vztahu se zákazníky lze vaši e-mailovou adresu použít pro nabídku podobných výrobků nebo služeb bez vašeho předem uděleného výslovného souhlasu. Viz směrnice o soukromí a elektronických komunikacích: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

To je správná odpověď. Mechanismus principu aktivního souhlasu znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy, pokud jste výslovně o taková sdělení nepožádali (např. kliknutím na zaškrtávací políčko, kde jste tázáni, zda byste chtěli dostávat reklamy, nebo vyplněním příslušného formuláře). V některých případech je však přípustný také princip aktivního nesouhlasu, tzn. že můžete dostávat reklamy, o které jste nepožádali, pokud dostanete možnost vznést námitky (viz směrnice o soukromí a elektronických komunikacích na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive ).

 

Bohužel to není správná odpověď. Správná odpověď je princip aktivního souhlasu, což v tomto scénáři znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy, pokud jste výslovně o taková sdělení nepožádali (např. kliknutím na zaškrtávací políčko, kde jste tázáni, zda byste chtěli dostávat reklamy, nebo vyplněním příslušného formuláře). Funkce „do not track“ (nesledovat) je součástí nastavení internetového prohlížeče, která vyřazuje sledování uživatelského chování. V některých případech je však přípustný také princip aktivního nesouhlasu, tzn. že můžete dostávat reklamy, o které jste nepožádali, pokud dostanete možnost vznést námitky (viz směrnice o soukromí a elektronických komunikacích na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive ).Je poměrně běžné, že po návštěvě některých stránek obdržíme nevyžádanou reklamu. Důvodem je skutečnost, že inzerenti nepostupovali správně v otázce získávání souhlasu s takovouto reklamou od nás, uživatelů. Jejich postup se totiž měl řídit...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information