V poslední době jste si vytvořili účet na nové internetové stránce sociálních sítí, které jsou čím dál tím populárnější.


3::Politika ochrany soukromí
1::Licenční dohoda konečného uživatele
2::Nastavení úrovně ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí je skutečně běžný název dokumentů/prohlášení používaných ze strany poskytovatelů služeb, v nichž podrobně uvádějí, jak se zachází s vaším soukromím a jak mohou použít vaše osobní údaje (tj. jaké osobní údaje se shromažďují, za jakým účelem, příjemci vašich údajů atd.). Tyto informace tvoří právní závazek pro poskytovatele služeb, co se týče ochrany osobních údajů (viz směrnice o ochraně údajů 95/46/ES a také obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679, které se použije od 25. května 2018 a je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Bohužel v kontextu tohoto scénáře není tato odpověď správná. Licenční dohoda konečného uživatele neboli EULA (End User License Aggreement) je právní dokument, který často máte odsouhlasit, když si vytváříte nový účet ve službách. EULA se však vztahuje na duševní vlastnictví a autorské právo a ne na ochranu soukromí a osobních údajů. Správná odpověď je politika ochrany soukromí, dokument/prohlášení, v němž poskytovatelé služeb podrobně uvádějí, jak se zachází s vaším soukromím a jak mohou použít vaše osobní údaje (tj. jaké osobní údaje se shromažďují, za jakým účelem, příjemci vašich údajů atd.). Tyto informace tvoří právní závazek pro poskytovatele služeb, co se týče ochrany osobních údajů (viz směrnice o ochraně údajů 95/46/ES a také obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679, které se použije od 25. května 2018 a je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Bohužel v souvislosti s tímto scénářem není tato odpověď správná – ačkoli je nastavení úrovně soukromí samozřejmě důležité. Stránky sociálních sítí obvykle poskytují uživatelům možnost upravit nastavení, jaké údaje uvidí ostatní lidé. Například na Facebooku se můžete rozhodnout, zda vaše fotografie mají vidět pouze vaši přátelé nebo také přátelé vašich přátel. To je nastavení úrovně ochrany soukromí, které má pro vás velký význam. Správná odpověď je však politika ochrany soukromí, což je dokument/prohlášení, v němž poskytovatelé služeb podrobně uvádějí, jak se zachází s vaším soukromím a jak mohou použít vaše osobní údaje (tj. jaké osobní údaje se shromažďují, za jakým účelem, příjemci vašich údajů atd.). Tyto informace tvoří právní závazek pro poskytovatele služeb, co se týče ochrany osobních údajů (viz směrnice o ochraně údajů 95/46/ES a také obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679, které se použije od 25. května 2018 a je k dispozici na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).Když jste si vytvářeli účet, byli jste požádáni, abyste souhlasili s určitými pravidly, jak bude poskytovatel internetové stránky zacházet s vaším soukromím a osobními údaji. 

Jak se běžně nazývá dokument, s nímž jste souhlasili v podobných případech?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information