Uživatelé internetu jsou čím dál více sledováni a profilováni: jde o praxi, při níž se online obsah, zejména reklamy, přizpůsobuje specifickým potřebám návštěvníků na základě jejich vydedukovaných zájmů nebo „profilu“.


1::by mohla odcizena vaše digitální identita
3::je ohroženo vaše soukromí a že vám hrozí vyloučení z některých služeb.
2::jste součástí hromadného sledování

Bohužel toto není správná odpověď. Profilování uživatele v tomto scénáři se netýká rizika krádeže identity (krádeží identity se rozumí, že se za vás může vydávat někdo jiný, protože získal některé vaše osobní údaje).

Jde spíše o to, že k vytvoření vašeho podrobného profilu může třetí strana využít právě způsob, jakým používáte internet, (např. získá poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může to vést rovněž k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.

 

To je správná odpověď. Způsob, jakým používáte internet, skutečně může třetí strana využít k sestavení vašeho podrobného profilu (např. získat poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může to rovněž vést k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.

 

Částečně správná odpověď. Hromadné sledování lze ovšem spojit s profilováním uživatelů, jde však o obecnější pojem než profilování jednotlivých uživatelů. Takové sledování mohou provádět vládní orgány z důvodů bezpečnosti nebo z politických důvodů nebo společnosti z obchodních důvodů.

Hlavním rizikem je však pravděpodobně skutečnost, že způsob, jakým používáte internet, může využít třetí strana k sestavení vašeho podrobného profilu (např. získat poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může vést rovněž k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.Například tlačítko „like“ (oblíbené, používá Facebook) sleduje uživatele napříč všemi stránkami; pokaždé, když uživatel navštíví stránku, která obsahuje tlačítko Facebooku „like“, je o tom stránka sociálních sítí informována, a to dokonce i tehdy, když uživatel na toto tlačítko neklikne. 

Profilování přináší určitá rizika pro uživatele, přičemž tím nejvýznamnějším je, že...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information