Uživatelé internetu jsou čím dál více sledováni a profilováni: jde o praxi, při níž se online obsah, zejména reklamy, přizpůsobuje specifickým potřebám návštěvníků na základě jejich vydedukovaných zájmů nebo „profilu“.


1::by mohla odcizena vaše digitální identita
3::je ohroženo vaše soukromí a že vám hrozí vyloučení z některých služeb.
2::jste součástí hromadného sledování

Bohužel toto není správná odpověď. Profilování uživatele v tomto scénáři se netýká rizika krádeže identity (krádeží identity se rozumí, že se za vás může vydávat někdo jiný, protože získal některé vaše osobní údaje).

Jde spíše o to, že k vytvoření vašeho podrobného profilu může třetí strana využít právě způsob, jakým používáte internet, (např. získá poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může to vést rovněž k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.

 

To je správná odpověď. Způsob, jakým používáte internet, skutečně může třetí strana využít k sestavení vašeho podrobného profilu (např. získat poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může to rovněž vést k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.

 

Částečně správná odpověď. Hromadné sledování lze ovšem spojit s profilováním uživatelů, jde však o obecnější pojem než profilování jednotlivých uživatelů. Takové sledování mohou provádět vládní orgány z důvodů bezpečnosti nebo z politických důvodů nebo společnosti z obchodních důvodů.

Hlavním rizikem je však pravděpodobně skutečnost, že způsob, jakým používáte internet, může využít třetí strana k sestavení vašeho podrobného profilu (např. získat poznatky o vašich zájmech), což nejenom ohrožuje vaše soukromí, ale může vést rovněž k nepříznivým důsledkům, například vyloučení z využívání služeb.Například tlačítko „like“ (oblíbené, používá Facebook) sleduje uživatele napříč všemi stránkami; pokaždé, když uživatel navštíví stránku, která obsahuje tlačítko Facebooku „like“, je o tom stránka sociálních sítí informována, a to dokonce i tehdy, když uživatel na toto tlačítko neklikne. 

Profilování přináší určitá rizika pro uživatele, přičemž tím nejvýznamnějším je, že...