Když navštěvujete stránky na internetu, na nichž se poskytují různé služby, obvykle očekáváte, že náležité zacházení s vaším soukromím a vašimi osobními údaji závisí na dobré vůli poskytovatele služeb (např. vlastníka internetové stránky).


1::antivirový program
3::záměrná ochrana osobních údajů
2::šifrování

Bohužel tato odpověď není správná. Antivirový program je software, který chrání váš počítač před škodlivým softwarem. I když v některých případech vás může antivirový program ochránit před škodlivým kódem, který může mít vliv na ochranu vašeho soukromí (např. spyware (sledovací program)), nejde o začlenění ochrany soukromí do technologie. Přístup spočívající v začlenění ochrany soukromí do technologie se nazývá záměrná ochrana osobních údajů, což znamená, že záruky ochrany osobních údajů (jako je minimalizace zpracování osobních údajů, co nejrychlejší pseudonymizace osobních údajů atd.) se zabudují do výrobků a služeb od počátečního stadia vývoje softwaru. Potřebou záměrné ochrany osobních údajů (upozorňujeme, že pojem záměrná ochrana osobních údajů se může vyskytnout také v různých textech) se zabývá rovněž obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018). Pro více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

To je samozřejmě správná odpověď. Záměrná ochrana osobních údajů je přístup, který podporuje ochranu soukromí tím, že zajišťuje, aby záruky týkající se ochrany údajů (jako je minimalizace zpracování osobních údajů, co nejrychlejší pseudonymizace osobních údajů atd.) byly začleněny do výrobků a služeb od počátečního stádia vývoje softwaru zabudovala do výrobků a služeb co nejdříve od počátečního stadia vývoje softwaru. Potřebou záměrné ochrany osobních údajů (upozorňujeme, že pojem záměrná ochrana osobních údajů se může vyskytnout také v různých textech) se zabývá rovněž obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018). Pro více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Bohužel to není správná odpověď, ačkoli šifrování může být začleněno do technologie jako soukromé rozhodnutí. Metody šifrování lze považovat za formu technologie zlepšující ochranu soukromí (PET – Privacy Enhancing Technology) v tom smyslu, že zajišťují důvěrnost údajů; šifrování je však pouze jeden příklad technického opatření, které může podpořit ochranu soukromí. Správná odpověď je záměrná ochrana osobních údajů je přístup, který podporuje ochranu soukromí tím, že zajišťuje, aby záruky týkající se ochrany údajů (jako je minimalizace zpracování osobních údajů, co nejrychlejší pseudonymizace osobních údajů atd.) byly začleněny do výrobků a služeb od počátečního stádia vývoje softwaru zabudovala do výrobků a služeb co nejdříve od počátečního stadia vývoje softwaru. Potřebou záměrné ochrany osobních údajů (upozorňujeme, že pojem záměrná ochrana osobních údajů se může vyskytnout také v různých textech) se zabývá rovněž obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se ode dne 25. května 2018). Pro více informací viz zpráva ENISA „Ochrana soukromí a záměrná ochrana osobních údajů“:https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-designLepším způsobem zabezpečení ochrany vašeho soukromí by bylo, kdyby poskytovatelé služeb spíše začlenili rozhodnutí o ochraně vašeho soukromí přímo do samotné technologie výrobku a neomezili se na pouhé vyjmenování svých obecných povinností v právním dokumentu. 

Začlenění rozhodnutí o ochraně osobních údajů přímo do technologie je známé pod názvem...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information