Kdykoli používáte digitální zařízení a navštěvujete a prohlížíte si např. internetové stránky, zanecháváte po svých aktivitách malé stopy.


2::Cookies
3::Digitální stopy
1::Přihlašovací údaje

To není správná odpověď; i když cookies jsou příkladem digitální stopy. Přesněji řečeno, cookies jsou malé položky základních informací (textové soubory), které se ukládají pouze na počítač uživatele a ve velkém rozsahu je používají poskytovatelé služeb online na různé účely, např. aby získali preference uživatelů (jazyk, barvy pozadí apod.) s cílem identifikovat uživatele, když používá nákupní seznam atd. Nezapomeňte, že cookies lze použít i na jiné účely, např. na reklamu založenou na chování spotřebitelů, což by se nemělo stát, pokud uživatel nedá k tomu svůj výslovný souhlas.

Správná odpověď je digitální stopy: jde o obecný pojem popisující stopy, které zanechávají uživatelé, když vzájemně komunikují v digitálním prostředí a používají digitální zařízení. Tyto stopy mohou být pasivní, když je shromažďují třetí strany bez znalosti uživatele; může jít např. o dobu a den, kdy jste navštívili konkrétní internetovou stránku. Stopy mohou být také aktivní, když uživatel vědomě zanechává informace, jako jsou vyvěšené zprávy na internetové stránce sociálních sítí.

 

To je správná odpověď. Digitální stopy jsou obecný pojem popisující stopy, které zanechávají uživatelé, když vzájemně komunikují v digitálním prostředí a používají digitální zařízení. Tyto stopy mohou být pasivní, když je shromažďují třetí strany bez znalosti uživatele; může jít např. o dobu a den, kdy jste navštívili konkrétní internetovou stránku. Stopy mohou být také aktivní, když uživatel vědomě zanechává informace, jako jsou vyvěšené zprávy na internetové stránce sociálních sítí.

 

Nesprávná odpověď. Pojmem přihlašovací údaje (login details) označujeme uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přístup ke službám online. Správná odpověď je digitální stopy: stopy, které zanechávají uživatelé, když vzájemně komunikují v digitálním prostředí a používají digitální zařízení. Tyto stopy mohou být pasivní, když je shromažďují třetí strany bez znalosti uživatele; může jít např. o dobu a den, kdy jste navštívili konkrétní internetovou stránku. Stopy mohou být také aktivní, když uživatel vědomě zanechává informace, jako jsou vyvěšené zprávy na internetové stránce sociálních sítí.Tyto aktivity se mohou ukládat jak na vašem zařízení, tak i na navštěvovaných internetových stránkách.

Jak se běžně říká těmto stopám?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information