Jak se nazývají „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě“?


3::Osobní údaje
1::Přihlašovací údaje
1::Číslo sociálního pojištění

To je správná odpověď. Podrobnější informace o tom,

co se považuje za osobní údaje, obsahuje glosář evropského inspektora ochrany údajů:

Jméno a číslo sociálního pojištění jsou dva příklady osobních údajů, které se přímo vztahují ke konkrétní osobě. Ale do definice spadají také například e-mailové adresy a telefonní číslo do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Viz rovněž směrnice o ochraně údajů 95/46/ES uvedená na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

a také nové obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679, k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Tato odpověď není správná. Pod pojmem přihlašovací údaje (login details) rozumíme uživatelské jméno a heslo, které používáte například pro přístup ke službám online. Správná odpověď je osobní údaje. Přihlašovací údaje však představují příklad osobních údajů, protože jde o informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Podrobnější informace o tom, jaké údaje se považují za osobní, obsahuje glosář evropského inspektora ochrany údajů:

Jméno a číslo sociálního pojištění jsou dva příklady osobních údajů, které se přímo vztahují ke konkrétní osobě. Ale do definice spadají také například e-mailové adresy a telefonní číslo do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Viz rovněž směrnice o ochraně údajů 95/46/ES uvedená na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

a také nové obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (GDPR), k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Tato odpověď není správná. Správná odpověď je osobní údaje. Je však třeba zdůraznit, že číslo sociálního pojištění patří mezi osobní údaje, protože jde o informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Pojem osobních údajů je mnohem obecnější. Podrobnější informace o tom, jaké údaje se považují za osobní, obsahuje glosář evropského inspektora ochrany údajů:

 

Jméno a číslo sociálního pojištění jsou dva příklady osobních údajů, které se přímo vztahují ke konkrétní osobě. Ale do definice spadají také například e-mailové adresy a telefonní číslo do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Viz rovněž směrnice o ochraně údajů 95/46/ES uvedená na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN

a také nové obecné nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (GDPR), k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information