Členské státy Evropské unie a evropské instituce oslavují každý rok Den ochrany osobních údajů s cílem podpořit a zvýšit povědomí o ochraně soukromí a osobních údajů a podpořit ji.


2::1. října
1::7. února
3::28. ledna

Tato odpověď není správná. Den ochrany osobních údajů se každý rok slaví 28 ledna. Tento den je výročí podpisu Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, prvního právně závazného mezinárodního nástroje pro ochranu osobních údajů, který se týká automatizovaného zpracování osobních údajů. Dokument je dostupný na stránce: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Více informací viz také: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Každý rok v říjnu však probíhá Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti: propagační kampaň Evropské unie, jejímž cílem je podpořit kybernetickou bezpečnost mezi občany, změnit jejich vnímání kybernetických hrozeb a poskytnout aktuální informace o bezpečnosti za pomoci vzdělávání a sdílení osvědčených postupů. Součástí iniciativy Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti pro letošní rok je i náš kvíz.

 

Tato odpověď není správná. Den ochrany osobních údajů se slaví každý rok 28. ledna. Tento den je výročí podpisu Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, prvního právně závazného mezinárodního nástroje pro ochranu osobních údajů, který se týká automatizovaného zpracování osobních údajů. Dokument je:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Více informací viz také: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Dne 7. února 2017 bude Den bezpečnějšího internetu. Bude jej organizovat síť INSAFE každý rok v únoru s cílem podpořit bezpečnější používání technologií online, zejména v případě mladých lidí. Více viz:

https://www.saferinternetday.org

 

To je správná odpověď. Den ochrany osobních údajů se slaví každý rok 28. ledna. Tento den je výročí podpisu Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, prvního právně závazného mezinárodního nástroje pro ochranu osobních údajů, který se týká automatizovaného zpracování osobních údajů. Dokument je dostupný na stránce:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Více informací viz také: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspNa které datum připadá Den ochrany osobních údajů?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information