„Osoby nebo organizace, které sbírají a spravují vaše osobní údaje, musí tyto údaje chránit před zneužitím a musí respektovat určitá pravidla vlastníků údajů, která jsou zaručena právem EU“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1::právo na svobodu projevu
3::právo na ochranu osobních údajů

Tato odpověď není správná. Ačkoli se může zdát, že vaše údaje tvoří součást vaší osobnosti, a jsou tedy nedotknutelné, ve skutečnosti toto základní právo chrání pouze vaši fyzickou a duševní nedotknutelnost. Správná odpověď je právo na ochranu osobních údajů, v jehož rámci byla k „zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Tato odpověď není správná. I když právo na svobodu projevu je důležitým právem, specifické právo, které v dané souvislosti zavedla Evropská unie, se nazývá právo na ochranu osobních údajů, v jehož rámci byla k „zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

To je správná odpověď: „K zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů byla vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdfI když tato zásada platí pro každou formu sběru údajů, včetně fyzického sběru, s tím, jak se stále více využívá uchovávání a přenos digitálních údajů, má velký vliv na uživatele internetu. 

Konkrétní základní právo, které vás chrání proti takovému zneužití, se nazývá…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information