„Osoby nebo organizace, které sbírají a spravují vaše osobní údaje, musí tyto údaje chránit před zneužitím a musí respektovat určitá pravidla vlastníků údajů, která jsou zaručena právem EU“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1::právo na svobodu projevu
3::právo na ochranu osobních údajů

Tato odpověď není správná. Ačkoli se může zdát, že vaše údaje tvoří součást vaší osobnosti, a jsou tedy nedotknutelné, ve skutečnosti toto základní právo chrání pouze vaši fyzickou a duševní nedotknutelnost. Správná odpověď je právo na ochranu osobních údajů, v jehož rámci byla k „zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Tato odpověď není správná. I když právo na svobodu projevu je důležitým právem, specifické právo, které v dané souvislosti zavedla Evropská unie, se nazývá právo na ochranu osobních údajů, v jehož rámci byla k „zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

To je správná odpověď: „K zajištění vysoké úrovně ochrany vašich osobních údajů byla vytvořena společná pravidla EU. Máte proto právo si stěžovat a dosáhnout nápravy, pokud by byly vaše údaje kdekoli v Unii zneužity.“ Další informace:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tato práva jsou popsána v Listině základních práv Evropské unie. Viz zejména článek 8 o ochraně osobních údajů a článek 7 o respektování soukromého a rodinného života (tzn. „soukromí“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdfI když tato zásada platí pro každou formu sběru údajů, včetně fyzického sběru, s tím, jak se stále více využívá uchovávání a přenos digitálních údajů, má velký vliv na uživatele internetu. 

Konkrétní základní právo, které vás chrání proti takovému zneužití, se nazývá…