Вследствие на масовото разпространение на социалните технологии и използването на интернет като цяло, бяха създадени огромни сборове от данни, идващи от различни възможни източници.


1::Ботнети
1::Отказ на услуга
3::Кражба на самоличността

Това не е правилният отговор. Ботнетите са мрежа от заразени компютри, които могат да бъдат използвани за незаконни дейности (напр. киберпрестъпления) без знанието на собствениците им. Макар да представляват сериозна киберзаплаха, те не са свързани с големите информационни масиви. Правилният отговор сред предоставените е „кражба на самоличността“: актът на кражба на информация за самоличността на дадено лице с цел друг да може да се представя за него. Тази атака се счита за растяща, тъй като повишеното откриване на информация благодарение на големите информационни масиви улеснява кражбата на самоличността от страна на злонамерени нападатели.

 

Допълнителна информация можете да намерите в доклада за 2015 г. относно картината на заплахите, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), който е на разположение на адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

и в който се разглеждат няколко новопоявили се растящи заплахи, свързани с големите информационни масиви, като например възможността на нападателите да разгръщат по-добре зловредния си софтуер въз основа на информация, събрана благодарение на големите информационни масиви (вж. стр. 77-80).

 

Това не е правилният отговор. Отказът на услуга е атака, при която ресурс в дадена мрежа (напр. уебсайт) е направен неналичен за потребителя. Макар отказът на услуга да е сериозна киберзаплаха, той не е свързан с големите информационни масиви. Правилният отговор сред предоставените е „кражба на самоличността“: актът на кражба на информация за самоличността на дадено лице с цел друг да може да се представя за него. Тази атака се счита за растяща, тъй като повишеното откриване на информация благодарение на големите информационни масиви улеснява кражбата на самоличността от страна на злонамерени нападатели.

 

Допълнителна информация можете да намерите в доклада за 2015 г. относно картината на заплахите, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), който е на разположение на адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

и в който се разглеждат няколко новопоявили се растящи заплахи, свързани с големите информационни масиви, като например възможността на нападателите да разгръщат по-добре зловредния си софтуер въз основа на информация, събрана благодарение на големите информационни масиви (вж. стр. 77-80).  

 

Сред предложените отговори това е правилният. Кражбата на самоличността е актът на кражба на информация за самоличността на дадено лице с цел друг да може да се представя за него. Тази атака се счита за растяща, тъй като повишеното откриване на информация благодарение на големите информационни масиви улеснява кражбата на самоличността от страна на злонамерени нападатели.

 

Допълнителна информация можете да намерите в доклада за 2015 г. относно картината на заплахите, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), който е на разположение на адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

и в който се разглеждат няколко новопоявили се растящи заплахи, свързани с големите информационни масиви, като например възможността на нападателите да разгръщат по-добре зловредния си софтуер въз основа на информация, събрана благодарение на големите информационни масиви (вж. стр. 77-80).Тази концентрация се нарича „големи информационни масиви“ (на английски език „Big Data“) и може да се анализира с нови техники за няколко цели (напр. за да се откриват тенденции). Големите информационни масиви обаче могат също така да отворят вратата за кибератаки и проблеми с неприкосновеността на личния живот. 

Кой от следните варианти се счита за повишена заплаха за обикновените потребители поради големите информационни масиви?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information