Ваша приятелка наскоро е станала жертва на атака от вида „социален инженеринг“, тъй като някой е откраднал потребителското име и паролата ѝ, за да придобие достъп до служебната ѝ електронна поща.


1::Изграждане на системи, които са лесни за ползване от обществото.
3::Това е форма на социално подвеждане, съсредоточено върху събиране на информация, измама или достъп до система.
2::Някой използва социалните мрежи, за да краде лични данни.

Социалният инженеринг няма нищо общо с инженеринга в традиционния му смисъл на изграждане на технологични системи. В контекста на сигурността той представлява форма на социално подвеждане, възползване от човешките слабости, за да се осъществи психологическо манипулиране на хората с цел събиране на информация, измама или достъп до система (напр. да измамиш някого да си даде паролата).

 

Това е правилният отговор. Социалният инженеринг действително представлява сложна форма на социално подвеждане, възползване от човешките слабости, за да се осъществи психологическо манипулиране на хората с цел събиране на информация, измама или достъп до система (напр. да измамиш някого да си даде паролата).

 

Това е вярно само отчасти. В контекста на сигурността социалният инженеринг представлява форма на социално подвеждане, възползване от човешките слабости, за да се осъществи психологическо манипулиране на хората с цел събиране на информация, измама или достъп до система (напр. да измамиш някого да си даде паролата). Разбира се, подобен подход може да бъде следван в рамките на комуникация чрез социална мрежа, наред с други средства.Понятието „социален инженеринг“ ви се струва доста странно, тъй като съчетава инженеринг със социални въпроси. 

Какво означава „социален инженеринг“ в контекста на сигурността?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information