Смятате се за „опитен“ потребител на мобилни технологии.


1::Да не използвате твърде много приложения, тъй като смартфонът ще стане по-малко защитен.
2::Да блокирате всички изтегляния на приложения и да използвате само стандартните, които вече се намират на телефона ви.
3::Да разгледате внимателно исканията за разрешения, когато използвате или инсталирате приложения за смартфон.

За съжаление този отговор едва ли има нещо общо със сигурността. Вместо това, подходяща стратегия за сигурност е да разгледате внимателно исканията за разрешения, когато използвате или инсталирате приложения или услуги за смартфон. Следва също така да вземете предвид факта, че много фабрично инсталирани приложения имат достъп до лични и чувствителни данни.

 

Въпреки че тази практика би могла частично да гарантира безопасността ви във връзка с новите приложения, които инсталирате, тя ограничава също така използването на интернет и на телефона от ваша страна. Много по-добра стратегия би била да разгледате внимателно исканията за разрешения, когато използвате или инсталирате приложения или услуги за смартфон. Следва също така да вземете предвид факта, че много фабрично инсталирани приложения имат достъп до лични и чувствителни данни.

 

Това е правилният отговор. Важно е да се провери какви са исканията за разрешения, когато се инсталира нов софтуер на мобилни устройства, напр. искане за достъп до чувствителните ви данни. Следва също така да вземете предвид факта, че много фабрично инсталирани приложения имат достъп до лични и чувствителни данни.Притежавате собствен смартфон, чрез който навигирате в интернет и използвате няколко приложения, за да получавате актуална информация за местни услуги, прогнозата за времето и др., както и за да намирате допълнителни услуги, например да установите местоположението на най-добрия ресторант в района. Често получавате подканващи съобщения да инсталирате нови приложения на устройството си. 

За да гарантирате сигурността и безопасността на устройството и данните си, когато инсталирате ново приложение, добра практика е...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information