Репутацията е сборното мнение, което хората имат по принцип за някого или нещо въз основа на минало поведение.


3::Атака „Sybil“
1::Фишинг атака
1::Атака за отказ на услуга

Това е правилният отговор. В атаката „Sybil“ нападателят създава няколко самоличности (т.е. няколко профила) в онлайн услуга и ги експлоатира, за да манипулира репутационна оценка. Тези няколко профила могат да бъдат използвани например за даване на положителни отзиви за репутацията на определен профил на измамен търговец, което води до лъжливо подобряване на репутацията му. Лъжливата репутация може по-късно да бъде използвана от този търговец, за да се облагодетелства от други потребители или да ги измами. Допълнителна информация можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

както и в следната статия в Уикипедия:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Този отговор не е верен. Посредством фишинг този, който атакува, се опитва да събере лични данни на потребителя (като пароли и номера на кредитни карти), като използва фалшиви приложения, SMS съобщения или съобщения по електронна поща, които изглеждат истински. Тази атака няма нищо общо със системите за репутация. Правилният отговор сред предоставените е атаката „Sybil“, при която нападателят създава няколко самоличности (т.е. няколко профила) в онлайн услуга и ги експлоатира, за да манипулира репутационна оценка. Тези няколко профила могат да бъдат използвани например за даване на положителни отзиви за репутацията на определен профил на измамен търговец, което води до лъжливо подобряване на репутацията му. Лъжливата репутация може по-късно да бъде използвана от този търговец, за да се облагодетелства от други потребители или да ги измами. Допълнителна информация можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

както и в следната статия в Уикипедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Този отговор не е верен. Отказът на услуга е атака, при която ресурс в дадена мрежа (напр. уебсайт) е направен неналичен за потребителя. Това не е пример за манипулация на онлайн репутация. Правилният отговор сред предоставените е атаката „Sybil“, при която нападателят създава няколко самоличности (т.е. няколко профила) в онлайн услуга и ги експлоатира, за да манипулира репутационна оценка. Тези няколко профила могат да бъдат използвани например за даване на положителни отзиви за репутацията на определен профил на измамен търговец, което води до лъжливо подобряване на репутацията му. Лъжливата репутация може по-късно да бъде използвана от този търговец, за да се облагодетелства от други потребители или да ги измами. Допълнителна информация можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA):

https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

както и в следната статия в Уикипедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attackСистемите за онлайн репутация дават възможност за онлайн използване на репутацията. Потребителите в интернет могат да се присъединят към тези системи, за да си изградят доверие за лицата, с които взаимодействат онлайн, например търговец или уебсайт за електронна търговия. Онлайн пазарът е най-често срещаното приложение за системите за онлайн репутация. Системите за репутация може да бъдат мишена за нападения от злонамерени субекти, които искат да се възползват от взаимоотношенията на доверие. 

Кое от следните е често срещано нападение срещу системите за онлайн репутация?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information