Когато пътувате служебно, често се налага да ползвате отворени безжични мрежи, напр. на железопътни гари или в кафенета.


1::Използвате функцията за анонимно сърфиране на браузъра си.
3::Използвате виртуална частна мрежа или „VPN“.
2::Изключвате функцията за споделяне на файлове на устройството си.

Анонимното сърфиране ви предлага защита единствено от хора, които може да имат физически достъп до компютъра ви. То не ви осигурява никаква защита на комуникацията в отворената мрежа, в която интернет трафикът е видим за всеки в обсега на мрежата. Използването на виртуална частна мрежа (VPN) би било решение, което гарантира сигурността на комуникацията ви. Виртуалната частна мрежа е като защитен частен тунел, който е изграден върху публична мрежа и гарантира сигурност на комуникацията от край до край.

 

Това е правилен вариант. Виртуалната частна мрежа (VPN) е като защитен частен тунел, който е изграден върху публична мрежа и гарантира сигурност на комуникацията от край до край.

 

Отчасти това е вярно. Изключването на функцията за споделяне на файлове ще попречи на други устройства, свързани с мрежата, да имат достъп до файловете ви, но това няма да предотврати рисковете за комуникацията ви в мрежата, например информация, която изпращате към уебсайта на социалната медия, която посещавате, тъй като интернет трафикът е видим за всеки в обсега на мрежата.

Използването на виртуална частна мрежа (VPN) би било решение, което гарантира сигурността на комуникацията ви. Виртуалната частна мрежа е като защитен частен тунел, който е изграден върху публична мрежа и гарантира сигурност на комуникацията от край до край.Наясно сте обаче, че такива отворени мрежи може да крият опасности. 

За да защитите комуникацията си в тези публични мрежи, винаги…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information