Един ден във вечерните новини чувате говорителят да споменава за интернет заплахата, наречена „ботнети“.


1::Ботнетите са форма на зловреден софтуер.
3::Някой би могъл да поеме контрол над компютъра ми и да го използва за незаконни дейности, без да осъзнавам, че системата ми е била компрометирана.
2::Може да не съм в състояние да използвам онлайн услуга, ако е засегната от ботнет.

Отговорът не е верен. Ботнетите са мрежи от заразени компютри, които могат да бъдат използвани за незаконни дейности (напр. киберпрестъпления) без знанието на собствениците им. Зловредният софтуер се използва за контролиране на компютъра, а ботнетите са мрежата от заразени компютри. Макар ботнетите да могат да засегнат компании, те имат последици и за обикновените потребители. Следователно правилният отговор е, че престъпници могат да се опитат да поемат контрол над устройствата ви (компютър, мобилно устройство) и да ги използват за незаконни дейности, докато същевременно вие не осъзнавате, че системата ви е компрометирана (т.е. че е част от ботнет).

Допълнителна информация относно ботнетите можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA):

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence

 

Това е правилният отговор. Ботнетите са мрежи от заразени компютри, които могат да бъдат използвани за незаконни дейности (напр. киберпрестъпления) без знанието на собствениците им. Макар ботнетите да могат да засегнат компании, те имат последици и за обикновените потребители. Следователно престъпници могат да се опитат да поемат контрол над устройствата ви (компютър, мобилно устройство) и да ги използват за незаконни дейности, докато същевременно вие не осъзнавате, че системата ви е компрометирана (т.е. че е част от ботнет).

Допълнителна информация относно ботнетите можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA):

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence

 

Отчасти това е вярно. Ботнетите са мрежи от заразени компютри, които могат да бъдат използвани за незаконни дейности (напр. киберпрестъпления) без знанието на собствениците им. Те биха могли да се използват за предотвратяване на достъпа до услуги; целта на създаването на ботнет обаче обикновено е много по-лоша. Макар ботнетите да могат да засегнат компании, те имат последици и за обикновените потребители. Следователно правилният отговор е, че престъпници могат да се опитат да поемат контрол над устройствата ви (компютър, мобилно устройство) и да ги използват за незаконни дейности, докато същевременно вие не осъзнавате, че системата ви е компрометирана (т.е. че е част от ботнет).

Допълнителна информация относно ботнетите можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA):

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence


Въпреки че думата звучи като от научнофантастичен роман, това е сериозен проблем за много потребители.

Как могат да ви засегнат ботнетите?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information