„Бисквитките“ са малки информационни обекти (текстови файлове), съхранявани на персоналните компютри на потребителите и използвани широко от доставчиците на онлайн услуги за няколко цели,


1::Може да съдържат вирус, който на свой ред заразява компютъра ми.
1::Събирането на данни, съхранявани на устройството ми
3::Събирането на лични данни, както и рискът, че някой би могъл да се представя за мен

Това не е вярно: „бисквитките“ не са форма на зловреден софтуер и не причиняват този конкретен проблем със сигурността (т.е. компютърен вирус), тъй като те са просто текстови файлове. „Бисквитките“ обаче биха могли да създадат следните проблеми, свързани със сигурността и неприкосновеността на личния живот:

 • събиране на информация относно потребителските предпочитания/поведение (напр. посетените сайтове). Следователно е възможно профилиране на потребителя;

 • събиране на лични данни чрез „похищаване“ на сесията;

 • фалшиво представяне за потребителите, което води до злонамерено влизане в профилите им (напр. за банкиране, електронна поща и т.н.);

 • изменяне на полезна информация (напр. резултати от търсенето).

Следователно правилният отговор е събирането на лични данни, както и рискът, че някой би могъл да се представя за мен.

 

Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Това не е правилно. „Бисквитките“ биха могли да създадат следните проблеми, свързани със сигурността и неприкосновеността на личния живот:

 • събиране на информация относно потребителските предпочитания/поведение (напр. посетените сайтове). Следователно е възможно профилиране на потребителя;

 • събиране на лични данни чрез „похищаване“ на сесията;

 • фалшиво представяне за потребителите, което води до злонамерено влизане в профилите им (напр. за банкиране, електронна поща и т.н.);

 • изменяне на полезна информация (напр. резултати от търсенето).

Следователно правилният отговор е събирането на лични данни, както и рискът, че някой би могъл да се представя за мен.

 

Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Това е правилно. По-конкретно „бисквитките“ биха могли да създадат следните проблеми, свързани със сигурността и неприкосновеността на личния живот:

 • събиране на информация относно потребителските предпочитания/поведение (напр. посетените сайтове). Следователно е възможно профилиране на потребителя;

 • събиране на лични данни чрез „похищаване“ на сесията;

 • фалшиво представяне за потребителите, което води до злонамерено влизане в профилите им (напр. за банкиране, електронна поща и т.н.);

 • изменяне на полезна информация (напр. резултати от търсенето).

 

Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookiesкато установяване на предпочитанията на потребителя (език, фонови цветове и т.н.), идентифициране на потребителя, когато използва списък за пазаруване, и др. В този смисъл те изпълняват наистина положителни функции (напр. спомагат да се избягва необходимостта да се идентифицирате постоянно).

Бисквитките“ обаче създават известни проблеми във връзка със сигурността и неприкосновеността на личния живот, като например…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information