Зловредният софтуер е такъв, с който се цели да се причини вреда на потребителите и техните устройства.


1::Смятам, че антивирусната ми програма трябва да се актуализира само ако не инсталирам редовно корекциите в операционната си система.
3::Актуализирането на антивирусната програма защитава компютъра ми от новосъздаден зловреден софтуер.
2::Актуализациите на антивирусната програма осигуряват правилната работа на компютъра ми.

Това не е правилният отговор. Верният отговор е, че актуализирането на антивирусната програма защитава компютъра ви от новосъздаден зловреден софтуер. Това обикновено включва „означителни файлове“ (на английски език „signature files“) на нов зловреден софтуер, т.е. информация за идентифицирането на такъв софтуер. Затова антивирусната програма следва да се актуализира много често, за предпочитане ежедневно. Имайте предвид, че макар инсталирането на корекции в операционната ви система също да е важно за сигурността, то не ви предпазва от всички видове новосъздаден зловреден софтуер – ето защо е необходимо да актуализирате антивирусната си програма.

 

Това е правилният отговор. Актуализирането на антивирусната програма наистина предлага най-актуална защита от нови форми на зловреден софтуер. Това обикновено включва „означителни файлове“ (на английски език „signature files“) на нов зловреден софтуер, т.е. информация за идентифицирането на такъв софтуер. Затова антивирусната програма следва да се актуализира много често, за предпочитане ежедневно. Имайте предвид, че макар инсталирането на корекции в операционната ви система също да е важно за сигурността, то не ви предпазва от всички видове новосъздаден зловреден софтуер – ето защо е необходимо да актуализирате антивирусната си програма.

 

Актуализирането на антивирусния софтуер няма тясна връзка с ефективната работа на компютъра (въпреки че някои вируси могат да я засегнат и затова този отговор не е изцяло погрешен). Верният отговор е, че актуализирането на антивирусната програма защитава компютъра ви от новосъздаден зловреден софтуер. Това обикновено включва „означителни файлове“ (на английски език „signature files“) на нов зловреден софтуер, т.е. информация за идентифицирането на такъв софтуер. Затова антивирусната програма следва да се актуализира много често, за предпочитане ежедневно. Имайте предвид, че макар инсталирането на корекции в операционната ви система също да е важно за сигурността, то не ви предпазва от всички видове новосъздаден зловреден софтуер – ето защо е необходимо да актуализирате антивирусната си програма.Подходяща защита срещу него е да имате инсталирана антивирусна програма. Това обаче не е достатъчно, тъй като антивирусната програма трябва да се актуализира редовно.

Каква е гледната ви точка относно необходимостта от актуализиране на антивирусната програма?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information