Вие сте потребител, който ползва огромен брой мобилни приложения.


2::Да се уверите, че няма да претърпите скрити разходи, когато изтегляте приложение.
3::Да проверите дали идва от благонадежден източник.
1::Да избягвате да инсталирате твърде много приложения.

Въпреки че е важно да се уверите, че няма скрити разходи, когато инсталирате приложения, има по-важни стъпки, които можете да предприемете, за да гарантирате сигурността си (които обхващат и случая с евентуалните скрити разходи). Правилният отговор е, че следва да проверите дали приложението идва от благонадежден източник. Никога не инсталирайте софтуер на устройството си, освен ако не е от доверен източник.

Освен това се уверете, особено ако приложението е безплатно, че напълно разбирате кои лични данни използва то, и си отговорете на въпроса дали сте съгласни с това.

 

Това е правилният отговор. Преди да инсталирате или използвате нови приложения или услуги за смартфон, е важно да проверите благонадеждността им. Никога не инсталирайте софтуер на устройството си, освен ако не е от доверен източник. Освен това се уверете, особено ако приложението е безплатно, че напълно разбирате кои лични данни използва то, и си отговорете на въпроса дали сте съгласни с това.

 

Броят на инсталираните приложения не е от голямо значение по отношение на сигурността. Правилният отговор е, че следва да проверите дали приложението идва от благонадежден източник. Никога не инсталирайте софтуер на устройството си, освен ако не е от доверен източник. Освен това се уверете, особено ако приложението е безплатно, че напълно разбирате кои лични данни използва то, и си отговорете на въпроса дали сте съгласни с това.Имате приложения, които се използват от децата ви за игра и учене. Имате приложения, които използвате в свободното си време, за да се информирате какво се случва във вашия град. Имате приложения за поддържане на контакт с приятелите си. Всеки път, когато видите интересно приложение, искате да го притежавате и по инстинкт го изтегляте и инсталирате.

За да гарантирате безопасността и сигурността си обаче, е най-добре…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information