Паролите са низове от знаци, използвани за достъп до онлайн услуги (напр. електронната ви поща или профила ви в социалните мрежи).


1::Запазвам всичките си пароли във файл и когато ми потрябва някоя, лесно мога да я намеря.
3::Все пак предпочитам да използвам различна парола всеки път.
1::Използвам една и съща парола за всички услуги.

Това не е правилно; всъщност не бива да съхранявате паролите си в (некриптиран) файл, тъй като други хора могат да придобият достъп до него. Препоръчително е да имате отделна парола за всяка услуга, без да запазвате паролите в какъвто и да било файл. Ако изберете една и съща парола за всичките си услуги, то в случай че злонамерен потребител успее да научи паролата ви от една от услугите, ще получи достъп до всичките ви профили във всички услуги. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Използването на различни пароли за всяка услуга, без да ги запазвате в какъвто и да било файл, е правилната стратегия за осигуряване на защита на собствените профили. Всъщност, ако изберете една и съща парола за всичките си услуги, то в случай че злонамерен потребител успее да научи паролата ви от една от услугите, ще получи достъп до всичките ви профили във всички услуги. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Постоянното използване на една и съща парола е слаба стратегия, макар и да улеснява запомнянето. Ако злонамерен потребител знае или може да научи паролата ви, то той може да получи достъп до всичките ви профили. Препоръчително е да имате отделна парола за всяка услуга, без да запазвате паролите в какъвто и да било файл. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html .Те обаче спомагат също така за предотвратяване на достъпа на други лица до личните ви профили. За съжаление, тъй като използваме толкова много услуги, е трудно да помним всяка парола, която имаме.

При това положение каква стратегия би била уместна?