Паролите са низове от знаци, използвани за достъп до онлайн услуги (напр. електронната ви поща или профила ви в социалните мрежи).


1::Запазвам всичките си пароли във файл и когато ми потрябва някоя, лесно мога да я намеря.
3::Все пак предпочитам да използвам различна парола всеки път.
1::Използвам една и съща парола за всички услуги.

Това не е правилно; всъщност не бива да съхранявате паролите си в (некриптиран) файл, тъй като други хора могат да придобият достъп до него. Препоръчително е да имате отделна парола за всяка услуга, без да запазвате паролите в какъвто и да било файл. Ако изберете една и съща парола за всичките си услуги, то в случай че злонамерен потребител успее да научи паролата ви от една от услугите, ще получи достъп до всичките ви профили във всички услуги. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Използването на различни пароли за всяка услуга, без да ги запазвате в какъвто и да било файл, е правилната стратегия за осигуряване на защита на собствените профили. Всъщност, ако изберете една и съща парола за всичките си услуги, то в случай че злонамерен потребител успее да научи паролата ви от една от услугите, ще получи достъп до всичките ви профили във всички услуги. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Постоянното използване на една и съща парола е слаба стратегия, макар и да улеснява запомнянето. Ако злонамерен потребител знае или може да научи паролата ви, то той може да получи достъп до всичките ви профили. Препоръчително е да имате отделна парола за всяка услуга, без да запазвате паролите в какъвто и да било файл. Освен това е важно да имате силни пароли с подходяща дължина (т.е. най-малко 8 знака), в чийто състав влизат както малки, така и големи букви, а също и цифри и знаци, различни от буквено-цифровите.

Повече информация, в това число идеи за избор на силни пароли, които сте в състояние да запомните, можете да намерите на следния адрес:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html .Те обаче спомагат също така за предотвратяване на достъпа на други лица до личните ви профили. За съжаление, тъй като използваме толкова много услуги, е трудно да помним всяка парола, която имаме.

При това положение каква стратегия би била уместна?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information