На личния си лаптоп имате компютърни програми, които ползвате вече с години.


1::Мрежата „Даркнет“
3::Зловреден софтуер
2::Нахлуване в личния живот

Този отговор не е верен в контекста на настоящия сценарий. Мрежата „Даркнет“ е мрежа, достъпът до която е възможен единствено чрез използване на специален софтуер (например браузъра Tor).

Използването на спрян софтуер по-скоро предполага излагане на някои рискове, като например от зловреден софтуер, поради това, че за спрения софтуер не се предлагат актуализации. За повече информация и данни за допълнителни заплахи поради използването на спрян софтуер вж. неотдавнашна препоръка на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): Потребителите следва да се уверят, че са осведомени и че разбират риска за сигурността, на който се излагат, когато продължават да използват остарял софтуер.

Можете да намерите повече информация на адрес: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Това е правилният отговор. Използването на спрян софтуер предполага излагане на някои рискове, като например от зловреден софтуер, поради това, че за спрения софтуер не се предлагат актуализации. За повече информация и данни за допълнителни заплахи поради използването на спрян софтуер вж. неотдавнашна препоръка на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): Потребителите следва да се уверят, че са осведомени и че разбират риска за сигурността, на който се излагат, когато продължават да използват остарял софтуер.

Можете да намерите повече информация на адрес: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Това не е правилният отговор. Използването на спрян софтуер по-скоро предполага излагане на някои рискове, като например от зловреден софтуер, поради това, че за спрения софтуер не се предлагат актуализации. Зловредният софтуер обаче може да представлява риск за неприкосновеността на личния живот и затова този отговор не е изцяло погрешен. За повече информация и данни за допълнителни заплахи поради използването на спрян софтуер вж. скорошна препоръка на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): Потребителите следва да се уверят, че са осведомени и че разбират риска за сигурността, на който се излагат, когато продължават да използват остарял софтуер.

Можете да намерите повече информация на адрес: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-enВаш приятел, който е специалист по сигурността, забелязва, че една от програмите ви отдавна е преустановена от производителя. Той ви казва, че този остарял и спрян от производство софтуер излага компютъра ви на сериозни заплахи за сигурността.

Сред тези заплахи приятелят ви споменава...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information