Колко пъти седмично четете статия за киберсигурността и хакерството?


2::Те са добронамерени компютърни специалисти.
2::Те са злонамерени компютърни престъпници.
3::Хакерите могат да бъдат както добронамерени компютърни специалисти, така и злонамерени компютърни престъпници.

Това е вярно, но само отчасти, тъй като хакерите могат да бъдат и злонамерени. Всъщност хакерите са хора със силни технически умения и познания, които са в състояние да получат неразрешен достъп до защитени системи и активи. Терминът обаче може да има различни значения в зависимост от контекста, в който се използва. Най-честото разграничение е между хакерите „бели шапки“ (добронамерени) и „черни шапки“ (злонамерени) или между „хакерство с добра цел“ (напр. за да се оцени и изпробва сигурността) и „хакерство с лоша цел“ (напр. за престъпна дейност). Обикновено злонамерените хакери се наричат „кракери“. Анализ по темата можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Това е вярно, но само отчасти, тъй като хакерите могат да бъдат и добронамерени. Всъщност хакерите са хора със силни технически умения и познания, които са в състояние да получат неразрешен достъп до защитени системи и активи. Терминът обаче може да има различни значения в зависимост от контекста, в който се използва. Най-честото разграничение е между хакерите „бели шапки“ (добронамерени) и „черни шапки“ (злонамерени) или между „хакерство с добра цел“ (напр. за да се оцени и изпробва сигурността) и „хакерство с лоша цел“ (напр. за престъпна дейност). Обикновено злонамерените хакери се наричат „кракери“. Анализ по темата можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Това е вярно, тъй като хакерите могат да са както добронамерени, така и злонамерени. Всъщност хакерите са хора със силни технически умения и познания, които са в състояние да получат неразрешен достъп до защитени системи и активи. Терминът обаче може да има различни значения в зависимост от контекста, в който се използва. Най-честото разграничение е между хакерите „бели шапки“ (добронамерени) и „черни шапки“ (злонамерени) или между „хакерство с добра цел“ (напр. за да се оцени и изпробва сигурността) и „хакерство с лоша цел“ (напр. за престъпна дейност). Обикновено злонамерените хакери се наричат „кракери“. Анализ по темата можете да намерите в следния доклад на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.Освен че и двете понятия са популярни и ги чуваме постоянно, те са и от първостепенно значение в ежедневието ни, когато сме на работа или в свободното време.

По принцип какво представляват хакерите?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information