Един ден си слушате вечерните новини, докато приготвяте вечерята вкъщи.


3::Отстранява проблеми и прави операционната система по-сигурна.
1::Позволява да продължите да използвате софтуера си безплатно.
2::Подобрява работните функции на операционната ми система.

Инсталирането на корекции в операционната система обикновено е начин за отстраняване на системни проблеми и проблеми със сигурността в компютъра ви. Поддържането на операционната ви система в актуално състояние е добра стратегия, която помага да защитите компютъра си, а оттам и данните си.

 

Това не е правилният отговор. Верният отговор е, че инсталирането на корекции в операционната ви система отстранява проблеми и я прави по-сигурна. Поддържането на операционната ви система в актуално състояние е добра стратегия, която помага да защитите компютъра си, а оттам и данните си.

 

Въпреки че корекциите определено подобряват работните функции на операционната система, те правят повече от това и поради тази причина отговорът е отчасти правилен. Верният отговор е, че инсталирането на корекции в операционната ви система отстранява проблеми и я прави по-сигурна. Поддържането на операционната ви система в актуално състояние е добра стратегия, която помага да защитите компютъра си, а оттам и данните си.В телевизионното предаване журналист интервюира компютърен специалист, който обяснява колко е важно редовното актуализиране и инсталирането на корекции в компютърните операционни системи от съображения за сигурност. Вие обаче се разсейвате с готвенето и не разбирате защо той настоява, че това е важно.

На следващия ден се сещате за интервюто и си мислите, че инсталирането на корекции в операционната система…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information