Един ден си проверявате входящата електронна поща и установявате, че сте получили съобщение от приятел, с когото не сте контактували поне от година.


3::Не правите нищо с това съобщение по електронната поща и определено не щраквате върху връзката.
1::Щраквате върху връзката, тъй като познавате подателя (ваш приятел) на съобщението по електронната поща.
1::Щраквате върху връзката само ако ви изглежда позната.

Това е правилната стратегия. Не сте се чували с този приятел от доста време и съобщението изглежда като опит за фишинг, като за целта някой е извършил злонамерена хакерска атака на профила за електронна поща на приятеля ви и го използва, за да се облагодетелства от съществуващото доверие между вас и приятеля ви. Зловреден софтуер се инсталира много лесно чрез щракване върху връзка. Фактът, че адресът на електронната поща на подателя е на вашия приятел, не означава непременно, че действителният подател е той. Дори връзката да ви изглежда позната, не бива да щраквате върху нея (имайте предвид, че истинската връзка може да не е тази, която виждате в съобщението по електронната поща).

 

Освен това добра стратегия е да се обадите на приятеля си; по този начин не само ще изясните дали става въпрос за опит за фишинг (или ако е фалшива тревога, да изясните положението), но и ще предупредите приятеля си за евентуална злонамерена хакерска атака на профила му за електронна поща. В допълнение ще му заострите вниманието относно възможни по-нататъшни опити за фишинг чрез използване на адреса на електронната му поща, засегната от хакерска атака.

 

Не бива да правите това. Съобщението по електронната поща изглежда като опит за фишинг, като за целта някой е извършил злонамерена хакерска атака на профила за електронна поща на приятеля ви и го използва, за да се облагодетелства от съществуващото доверие между вас и приятеля ви. Зловреден софтуер се инсталира много лесно чрез щракване върху връзка. Фактът, че адресът на електронната поща на подателя е на вашия приятел, не означава непременно, че действителният подател е той. Освен това дори връзката да ви изглежда позната, не бива да щраквате върху нея (имайте предвид, че истинската връзка може да не е тази, която виждате в съобщението по електронната поща).

 

Правилният отговор е, че не бива да правите нищо със съобщението по електронната поща и определено не бива да щраквате върху връзката. Освен това добра стратегия е да се обадите на приятеля си; по този начин не само ще изясните дали става въпрос за опит за фишинг (или ако е фалшива тревога, да изясните положението), но и ще предупредите приятеля си за евентуална злонамерена хакерска атака на профила му за електронна поща. В допълнение ще му заострите вниманието относно възможни по-нататъшни опити за фишинг чрез използване на адреса на електронната му поща, засегната от хакерска атака.

 

Тази стратегия не е правилна. Съобщението по електронната поща изглежда като опит за фишинг, като за целта някой е извършил злонамерена хакерска атака на профила за електронна поща на приятеля ви и го използва, за да се облагодетелства от съществуващото доверие между вас и приятеля ви. Дори връзката да ви изглежда позната, не бива да щраквате върху нея (имайте предвид, че истинската връзка може да не е тази, която виждате в съобщението по електронната поща). Зловреден софтуер се инсталира много лесно чрез щракване върху връзка. Фактът, че адресът на електронната поща на подателя е на вашия приятел, не означава непременно, че действителният подател е той.

 

Правилният отговор е, че не бива да правите нищо със съобщението по електронната поща и определено не бива да щраквате върху връзката. Освен това добра стратегия е да се обадите на приятеля си; по този начин не само ще изясните дали става въпрос за опит за фишинг (или ако е фалшива тревога, да изясните положението), но и ще предупредите приятеля си за евентуална злонамерена хакерска атака на профила му за електронна поща. В допълнение ще му заострите вниманието относно възможни по-нататъшни опити за фишинг чрез използване на адреса на електронната му поща, засегната от хакерска атака.Когато отваряте съобщението, текстът гласи „Здравей, моля, щракни тук http://shorturl.jhdsuyc.com, има изненада за теб“.

Какво бихте направили при такъв сценарий?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information