Докато си проверявате електронната поща, виждате интересно, но подозрително съобщение от фирма.


3::Фишинг
1::Шпионски софтуер
2::Спуфинг

Това е правилният отговор. Посредством фишинг този, който атакува, се опитва да събере лични данни на потребителя (като пароли и номера на кредитни карти), като използва фалшиви приложения, SMS съобщения или съобщения по електронна поща, които изглеждат истински. Той може да поиска от вас да предоставите данните си директно (т.е. чрез отговаряне на съобщението по електронна поща) или чрез посещаване на предложен от него уебсайт. Никога не отговаряйте на съобщение, което изглежда, че е фишинг.

За повече информация вж. https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Това не е правилният отговор. Шпионският софтуер е зловреден софтуер, който прикрито събира информация за потребителите и техните дейности, за да я използва за маркетингови цели, като например профилиране или насочено рекламиране. Често шпионският софтуер изглежда добронамерен и се инсталира със съгласието на потребителя, но изисква и злоупотребява с права, които далеч надхвърлят необходимото за заявената цел на приложението. Сред предложените отговори правилният е фишинг: Посредством фишинг този, който атакува, се опитва да събере лични данни на потребителя (като пароли и номера на кредитни карти), като използва фалшиви приложения, SMS съобщения или съобщения по електронна поща, които изглеждат истински. Той може да поиска от вас да предоставите данните си директно (т.е. чрез отговаряне на съобщението по електронна поща) или чрез посещаване на предложен от него уебсайт. Никога не отговаряйте на съобщение, което изглежда, че е фишинг.

За повече информация вж. https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Този отговор не е верен, но отчасти може да бъде счетен за правилен. Спуфинг е положение, при което кибератака се провежда чрез предоставяне на измамна услуга (напр. уебсайт, безжичен хотспот), която е маскирана като истинска. Адресът на електронната поща (т.е. информацията за подателя, която е показана в съобщенията по електронна поща) също може да е измамен, какъвто често е случаят с нежеланите съобщения по електронна поща (спам). Сред предложените отговори обаче правилният е фишинг, а именно случаите, в които този, който атакува, се опитва да събере лични данни на потребителя (като пароли и номера на кредитни карти), като използва фалшиви приложения, SMS съобщения или съобщения по електронна поща, които изглеждат истински. Той може да поиска от вас да предоставите данните си директно (т.е. чрез отговаряне на съобщението по електронна поща) или чрез посещаване на предложен от него уебсайт. Никога не отговаряйте на съобщение, което изглежда, че е фишинг. 

За повече информация вж. https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishingСъобщението гласи „спечелихте от лотарията“ и фирмата иска от вас конкретни лични и банкови данни, за да може да преведе голяма сума пари по банковата ви сметка.

Тези съобщения по електронна поща са често срещан вид кибератака, известна с името...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information