Защитата на данните на етапа на проектирането е подход към защитата на личните данни, който разчита на влагането на предпазни механизми за защита на данните в самите технологии, вместо включването им единствено в документи или декларации,


1::Антивирусният софтуер
1::Защитна стена
3::Криптиране

Това не е правилният отговор. Антивирусната програма е важна защита за компютъра ви срещу зловреден софтуер, като например вируси или червеи. Макар в някои случаи антивирусната програма да може да ви защити от зловреден софтуер, който евентуално ще накърни неприкосновеността на личния ви живот (напр. шпионски софтуер), тя не представлява технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот. Сред предложените отговори правилният е „криптиране“: процесът, който прави данните неразчитаеми, като така ги защитава от неразрешен достъп (тъй като само упълномощени потребители могат да декриптират, а следователно и да разчетат данните). Криптирането е утвърдена, широко възприета и относително лесна за прилагане технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот.

Лесно въведение в технологиите за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в следната статия на Международната асоциация на професионалистите в областта на неприкосновеността на личния живот:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Можете също така да се запознаете с доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Privacy and Data Protection by Design“ („Защита на неприкосновеността на личния живот и на данните на етапа на проектирането“): https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Това не е правилният отговор. Защитната стена е важна защита за мрежовия трафик, която филтрира комуникацията навътре и навън и по този начин може да защити компютър от някои заплахи за сигурността и неприкосновеността на личния живот, но тя не представлява технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот. Сред предложените отговори правилният е „криптиране“: процесът, който прави данните неразчитаеми, като така ги защитава от неразрешен достъп (тъй като само упълномощени потребители могат да декриптират, а следователно и да разчетат данните). Криптирането е утвърдена, широко възприета и относително лесна за прилагане технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот.

Лесно въведение в технологиите за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в следната статия на Международната асоциация на професионалистите в областта на неприкосновеността на личния живот:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Можете също така да се запознаете с доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Privacy and Data Protection by Design“ („Защита на неприкосновеността на личния живот и на данните на етапа на проектирането“): https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Това е правилният отговор. Криптирането е утвърдена, широко възприета и относително лесна за прилагане технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот. Това е процесът, който прави данните неразчитаеми, като така ги защитава от неразрешен достъп (тъй като само упълномощени потребители могат да декриптират, а следователно и да разчетат данните).

Лесно въведение в технологиите за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в следната статия на Международната асоциация на професионалистите в областта на неприкосновеността на личния живот

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Можете също така да се запознаете с доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Privacy and Data Protection by Design“ („Защита на неприкосновеността на личния живот и на данните на етапа на проектирането“) на адрес https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-designкато политиките за неприкосновеността на личния живот. За тази цел може да се използва технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот (на английски език „Privacy Enhancing Technology“ или „PET“), за да се наложи изискването за вградена защита на неприкосновеността на личния живот (макар че PET не винаги може да гарантира, че ще бъдат решени всички проблеми с неприкосновеността на личния живот).

Коя от следните е основна и утвърдена технология за подобряване на защитата на неприкосновеността на личния живот?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information