Съхранението в облак е начин да запазите файла си чрез услуги на трети страни в интернет.


3::Сами да криптирате файловете си
2::Подходящо управление на настройките за споделяне
1::Оставяте тази отговорност на доставчика на услугата в облак

Това е правилният отговор. Ако се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Този отговор не е изцяло верен. Наистина е важно внимателно да проверявате и при необходимост да изменяте настройките си за споделяне (услугите за съхранение в облак обикновено допускат три настройки: i) „лично“, т.е. само вие можете да преглеждате файловете, ii) „публично“, т.е. всеки може да преглежда файловете без каквито и да било ограничения и iii) „споделено“, т.е. само поканените от вас хора могат да преглеждат файловете). Ако обаче се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Това не е правилният отговор. Въпреки че от доставчиците на услуги в облак се очаква да приемат много сериозно защитата на данните, не е добра идея да разчитате само на това; няма нищо лошо да се предприемат допълнителни мерки за гарантиране, че личните ви данни са в безопасност и са защитени.

Правилният отговор в контекста на настоящия сценарий е сами да криптирате файловете си. Ако се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/Популярни примери са Dropbox или Amazon Cloud Drive. Досега сте използвали личното си пространство за съхранение в облак, за да архивирате снимки, но обмисляте да съхранявате документи, някои от които може да съдържат лични данни, които искате да бъдат защитени и да останат за лично ползване. Какви стъпки можете да предприемете, за да гарантирате това?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information