Съхранението в облак е начин да запазите файла си чрез услуги на трети страни в интернет.


3::Сами да криптирате файловете си
2::Подходящо управление на настройките за споделяне
1::Оставяте тази отговорност на доставчика на услугата в облак

Това е правилният отговор. Ако се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Този отговор не е изцяло верен. Наистина е важно внимателно да проверявате и при необходимост да изменяте настройките си за споделяне (услугите за съхранение в облак обикновено допускат три настройки: i) „лично“, т.е. само вие можете да преглеждате файловете, ii) „публично“, т.е. всеки може да преглежда файловете без каквито и да било ограничения и iii) „споделено“, т.е. само поканените от вас хора могат да преглеждат файловете). Ако обаче се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Това не е правилният отговор. Въпреки че от доставчиците на услуги в облак се очаква да приемат много сериозно защитата на данните, не е добра идея да разчитате само на това; няма нищо лошо да се предприемат допълнителни мерки за гарантиране, че личните ви данни са в безопасност и са защитени.

Правилният отговор в контекста на настоящия сценарий е сами да криптирате файловете си. Ако се налага в пространството си в облак да съхранявате документи, за които считате, че е важно да бъдат съхранявани по най-защитен начин, тогава най-подходящото решение е да криптирате файловете си. Ако само вие разполагате с ключа за декриптиране, никой друг, в това число доставчикът на услуги в облак или евентуален източник на атака, няма да може да декриптира файловете ви, нито да прочете или използва личните ви данни. Въведение в изчисленията в облак и защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот в облак можете да прочетете в следния доклад на службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/Популярни примери са Dropbox или Amazon Cloud Drive. Досега сте използвали личното си пространство за съхранение в облак, за да архивирате снимки, но обмисляте да съхранявате документи, някои от които може да съдържат лични данни, които искате да бъдат защитени и да останат за лично ползване. Какви стъпки можете да предприемете, за да гарантирате това?