С мобилните устройства, като таблети или смартфони, изглежда фирмите често успяват да разберат къде сте и какво правите.


2::Да изключите GPS-а на устройството си.
3::Да деактивирате активните компоненти на устройството си.
1::Да използвате „полетен или самолетен режим“ на устройството си.

Това е вярно само отчасти. Посредством изключване на GPS функцията сте в състояние да попречите на приложенията да определят местоположението ви чрез GPS. При все това едно приложение би могло да установи какво правите, а и евентуално къде се намирате (например може да започне да събира данни за местоположението ви чрез други средства, като например безжични мрежи или Bluetooth). Най-доброто решение би било да деактивирате всички активни компоненти на устройството си. Можете дори да снабдите устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения.

 

Това е правилно. Снабдявате устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения. Имайте предвид, че дори да изключите GPS функцията си, едно приложение би могло да установи какво правите, а и евентуално къде се намирате, чрез други средства, като например безжични мрежи или Bluetooth.

 

За съжаление този отговор е неправилен. Устройството няма да предава информация в „полетен режим“ и макар това да означава, че не можете да бъдете проследени, по този начин няма да можете също така да правите или да получавате повиквания например, т.е. в крайна сметка няма да можете да използвате устройството си. Уместно предложение е да деактивирате всички активни компоненти на устройството си. Можете да снабдите устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения.Загрижени сте за тези неща, тъй като искате да използвате устройствата си пълноценно, но без да ви следят или наблюдават, с изключение на стандартното наблюдение в GPS мрежата / мрежата на доставчика на интернет услуги. Не сте сигурни обаче какво можете да направите, за да се защитите.

Възможно решение би могло да бъде...