С мобилните устройства, като таблети или смартфони, изглежда фирмите често успяват да разберат къде сте и какво правите.


2::Да изключите GPS-а на устройството си.
3::Да деактивирате активните компоненти на устройството си.
1::Да използвате „полетен или самолетен режим“ на устройството си.

Това е вярно само отчасти. Посредством изключване на GPS функцията сте в състояние да попречите на приложенията да определят местоположението ви чрез GPS. При все това едно приложение би могло да установи какво правите, а и евентуално къде се намирате (например може да започне да събира данни за местоположението ви чрез други средства, като например безжични мрежи или Bluetooth). Най-доброто решение би било да деактивирате всички активни компоненти на устройството си. Можете дори да снабдите устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения.

 

Това е правилно. Снабдявате устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения. Имайте предвид, че дори да изключите GPS функцията си, едно приложение би могло да установи какво правите, а и евентуално къде се намирате, чрез други средства, като например безжични мрежи или Bluetooth.

 

За съжаление този отговор е неправилен. Устройството няма да предава информация в „полетен режим“ и макар това да означава, че не можете да бъдете проследени, по този начин няма да можете също така да правите или да получавате повиквания например, т.е. в крайна сметка няма да можете да използвате устройството си. Уместно предложение е да деактивирате всички активни компоненти на устройството си. Можете да снабдите устройството си с функции, които ви позволяват да спрете всякакво нежелано фоново съобщаване на лични данни към доставчиците на услуги и приложения.Загрижени сте за тези неща, тъй като искате да използвате устройствата си пълноценно, но без да ви следят или наблюдават, с изключение на стандартното наблюдение в GPS мрежата / мрежата на доставчика на интернет услуги. Не сте сигурни обаче какво можете да направите, за да се защитите.

Възможно решение би могло да бъде...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information