Напоследък властите често настояват потребителите да бъдат информирани, че всяка свързана с тях информация, която се е озовала в интернет, никога няма да изчезне оттам и че в крайна сметка може да бъде използвана за други (вероятно нежелани) цели.


2::Право на достъп.
1::Право на свобода на словото.
3::Право на изтриване.

Това не е правилно, макар че може да се счете отчасти за вярно, тъй като това право също е свързано със защитата на личните данни. Правото на достъп означава, че можете да получите от съответния орган потвърждение дали свързани с вас лични данни се обработват и ако да, да поискате по-подробна информация (какви данни са събрани, с каква цел се обработват и т.н.). Правилният отговор е „право на изтриване“ (или „право да бъдеш забравен“), което означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Това не е правилно. Въпреки че свободата на словото е важна, конкретното право, което се визира в настоящия сценарий, е „правото на изтриване“ (или „правото да бъдеш забравен“), което означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Това е правилният отговор. „Правото на изтриване“ (или „правото да бъдеш забравен“) означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfПравото на потребителя да бъде защитен от подобни сценарии се нарича...