Напоследък властите често настояват потребителите да бъдат информирани, че всяка свързана с тях информация, която се е озовала в интернет, никога няма да изчезне оттам и че в крайна сметка може да бъде използвана за други (вероятно нежелани) цели.


2::Право на достъп.
1::Право на свобода на словото.
3::Право на изтриване.

Това не е правилно, макар че може да се счете отчасти за вярно, тъй като това право също е свързано със защитата на личните данни. Правото на достъп означава, че можете да получите от съответния орган потвърждение дали свързани с вас лични данни се обработват и ако да, да поискате по-подробна информация (какви данни са събрани, с каква цел се обработват и т.н.). Правилният отговор е „право на изтриване“ (или „право да бъдеш забравен“), което означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Това не е правилно. Въпреки че свободата на словото е важна, конкретното право, което се визира в настоящия сценарий, е „правото на изтриване“ (или „правото да бъдеш забравен“), което означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Това е правилният отговор. „Правото на изтриване“ (или „правото да бъдеш забравен“) означава, че имате право да поискате от орган да заличи своевременно свързаните с вас лични данни. Това е свързано с овластяване на отделния човек, а не със заличаване на минали събития или ограничаване на свободата на пресата. Това право е разгледано в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.) и разширява правото на възражение, предвидено в Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни. Регламентът е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfПравото на потребителя да бъде защитен от подобни сценарии се нарича...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information