Когато преди два ни сте разглеждали онлайн услуга, предлагана от мобилния ви оператор, сте забелязали с изненада, докато сте сърфирали из профила си, че съхраняваната от доставчика информация за домашния ви адрес е неточна.


1::Правото да бъдеш забравен
1::Право на изтриване
3::Право на коригиране

Това не е правилният отговор за съжаление (имайте предвид, че правото да бъдеш забравен съвпада с правото на изтриване). Правилният отговор е „право на коригиране“, което ви позволява да изискате от администратора на личните данни да коригира своевременно неточността в тях. Правото на коригиране, което е основно допълнение към правото на достъп, се разглежда в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.; той е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

Имайте предвид също така, че според Европейския надзорен орган по защита на данните „За да упражни правото си на коригиране, субектът на данните обикновено трябва да пише на администратора на операцията по обработване на данните. За пример, ако трябва да промените личния си адрес или установите, че информацията за вас е неточна, следва да упражните правото си на коригиране, като се свържете с администратора на тези данни“. За това определение на правото на коригиране вж. следния адрес: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Това не е правилният отговор за съжаление (имайте предвид, че правото на изтриване съвпада с правото да бъдеш забравен). Правилният отговор е „право на коригиране“, което ви позволява да изискате от администратора на личните данни да коригира своевременно неточността в тях. Правото на коригиране, което е основно допълнение към правото на достъп, се разглежда в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.; той е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf). 

Имайте предвид също така, че според Европейския надзорен орган по защита на данните „За да упражни правото си на коригиране, субектът на данните обикновено трябва да пише на администратора на операцията по обработване на данните. За пример, ако трябва да промените личния си адрес или установите, че информацията за вас е неточна, следва да упражните правото си на коригиране, като се свържете с администратора на тези данни“. За това определение на правото на коригиране вж. следния адрес: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Този отговор действително е верният в контекста на настоящия сценарий. Правото на коригиране ви позволява да изискате от администратора на личните данни да коригира своевременно неточността в тях. Правото на коригиране, което е основно допълнение към правото на достъп, се разглежда в Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните (който влезе в сила на 24 май 2016 г., но ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.; той е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

Имайте предвид също така, че според Европейския надзорен орган по защита на данните „За да упражни правото си на коригиране, субектът на данните обикновено трябва да пише на администратора на операцията по обработване на данните. За пример, ако трябва да промените личния си адрес или установите, че информацията за вас е неточна, следва да упражните правото си на коригиране, като се свържете с администратора на тези данни“. За това определение на правото на коригиране вж. следния адрес: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationВ такива случаи, т.е. когато личните ви данни са неточни, имате право да поискате от администратора им (напр. доставчика на услугата) да ги коригира.

Това конкретно право се нарича...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information