Интелигентните домове са домове, оборудвани с технология, която дава на обитателите всеобхватна информация за състоянието на дома им и им позволява да управляват всички свързани устройства дори и дистанционно.


1::Фишинг атаките
3::Нахлуване в личния живот
2::Нежеланите и заразени съобщения по електронната поща

Това не е правилният отговор. Посредством фишинг този, който атакува, се опитва да събере лични данни на потребителя (като пароли и номера на кредитни карти), като използва фалшиви приложения, SMS съобщения или съобщения по електронна поща, които изглеждат истински. Правилният отговор сред предоставените е, че са възможни нахлувания в личния живот, тъй като интелигентните домове може да събират данни за обитателите си, а тези данни могат да се използват например от трети страни, които са доставчиците на интелигентните функции. Данните биха могли да включват например подробности за поведението на обитателите, потребителска активност, присъствие или отсъствие, здравословно състояние, предпочитания и навици. За допълнителна информация вж. доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence“ („Картина на заплахите във връзка със сливането на интелигентните домове и медиите“):

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Това е правилният отговор, тъй като интелигентните домове може да събират данни за обитателите си, а тези данни могат да се използват например от трети страни, които са доставчиците на интелигентните функции. Данните биха могли да включват например подробности за поведението на обитателите, потребителска активност, присъствие или отсъствие, здравословно състояние, предпочитания и навици. За допълнителна информация вж. доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence“ („Картина на заплахите във връзка със сливането на интелигентните домове и медиите“):

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Този отговор е верен отчасти. Действително някои интелигентни домашни уреди може да имат собствени профили за електронна поща (това е често срещано при свързаните с мрежата принтери), а това може да се използва, за да се изпращат нежелани или заразени със зловреден софтуер съобщения към тези устройства. Този вид заплаха обаче по принцип засяга всички компютри, поддържащи профили за електронна поща. Най-правилният отговор в настоящия сценарий е, че са възможни нахлувания в личния живот, тъй като интелигентните домове може да събират данни за обитателите си, а тези данни могат да се използват например от трети страни, които са доставчиците на интелигентните функции. Данните биха могли да включват например подробности за поведението на обитателите, потребителска активност, присъствие или отсъствие, здравословно състояние, предпочитания и навици. За допълнителна информация вж. доклада на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) „Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence“ („Картина на заплахите във връзка със сливането на интелигентните домове и медиите“):

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergenceПримери за интелигентни домашни уреди са интелигентните хладилници, интелигентните електромери, интелигентните щори и автоматичните хранилки за домашни любимци. Интелигентните домове обещават да подобрят качеството ни на живот.

Те обаче може да са свързани и с нови заплахи за хората, живеещи в тях, като основен пример за това са...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information