Анонимното сърфиране е функция, която се предлага от всички основни браузъри.


2::Единствено доставчикът ми на интернет услуги знае какви са били действията ми.
1::Да, никой не може да узнае какви са били действията ми онлайн.
3::Анонимното сърфиране ме защитава единствено от хора с физически достъп до компютъра.

Отчасти този отговор е верен. Анонимното сърфиране ви предлага защита на неприкосновеността на личния ви живот от хора с физически достъп до компютъра ви. Много организации, в това число доставчикът ви на интернет услуги и доставчиците на посещаваните от вас уеб страници (напр. социални мрежи), продължават да са в състояние да узнават какво сте правили онлайн. Имайте предвид също така, че ако някой ползва същата локална мрежа като вас, той може да прихване некриптирания ви трафик посредством подходящ софтуер.

 

За съжаление това не е правилният отговор. Анонимното сърфиране ви предлага защита на неприкосновеността на личния ви живот от хора с физически достъп до компютъра ви. Много организации, в това число доставчикът ви на интернет услуги, но и доставчиците на посещаваните от вас уеб страници (напр. социални мрежи), продължават да са в състояние да узнават какво сте правили онлайн. Имайте предвид също така, че ако някой ползва същата локална мрежа като вас, той може да прихване некриптирания ви трафик посредством подходящ софтуер.

 

Това е правилният отговор. Анонимното сърфиране ви предлага защита на неприкосновеността на личния ви живот само на локално ниво. Много организации, в това число доставчикът ви на интернет услуги, но и доставчиците на посещаваните от вас уеб страници (напр. социални мрежи), продължават да са в състояние да узнават какво сте правили онлайн. Имайте предвид също така, че ако някой ползва същата локална мрежа като вас, той може да прихване некриптирания ви трафик посредством подходящ софтуер.Уеб браузърите обикновено съхраняват историята на сърфирането, посетените уеб страници, изображенията, видеоклиповете и т.н. в своята кеш памет. Когато обаче е активирано анонимното сърфиране, историята в браузъра спира да се съхранява в кеш паметта и не може да бъде възстановена.

В състояние ли е обаче анонимното сърфиране да гарантира напълно, че никой не може да узнае какво сте правили онлайн?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information