В днешно време посещаваме множество уебсайтове в интернет.


2::Опция за отказ.
3::Опция за включване.
1::Опция за непроследяване

Отчасти този отговор е верен. Механизмът за отказ означава, че може да получавате реклами, които не сте поискали, при условие че ви е била дадена възможност да възразите, т.е. изрично да заявите, че не желаете да получавате такива реклами в бъдеще. Правилният отговор е „опция за включване“, което означава, че няма да получавате каквито и да било реклами, освен ако изрично не поискате такава комуникация (напр. като щракнете върху квадратче за отметка до въпрос дали бихте искали да получавате реклами или като попълните съответния формуляр). В някои случаи обаче опцията за отказ е допустима – напр. в контекста на вече съществуващо клиентско взаимоотношение адресът на електронната ви поща може да бъде използван, за да ви бъдат предлагани сходни продукти или услуги, без изричното ви предварително съгласие. Вж. Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации на следния адрес: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Това е правилният отговор. Механизмът за включване означава, че няма да получавате каквито и да било реклами, освен ако изрично не поискате такава комуникация (напр. като щракнете върху квадратче за отметка до въпрос дали бихте искали да получавате реклами или като попълните съответния формуляр). В някои случаи обаче опцията за отказ също е допустима, което означава, че може да получавате реклами, които не сте поискали, при условие че ви е била дадена възможност да възразите (вж. Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации на следния адрес: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).

 

За съжаление това не е правилният отговор. Правилният отговор е „опция за включване“, което в този сценарий означава, че няма да получавате каквито и да било реклами, освен ако изрично не поискате такава комуникация (напр. като щракнете върху квадратче за отметка до въпрос дали бихте искали да получавате реклами или като попълните съответния формуляр). Опцията за непроследяване е настройка на уеб браузър за деактивиране на проследяването. В някои случаи опцията за отказ също е допустима, което означава, че може да получавате реклами, които не сте поискали, при условие че ви е била дадена възможност да възразите (вж. Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации на следния адрес: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).Доста често, след като посетим някои сайтове, получаваме нежелани реклами – т.е. такива, които не сме поискали. Това се дължи на факта, че рекламодателите не са внедрили правилната опция за получаване на съгласието ни, която се нарича…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information