Току-що сте получили нов смартфон за рождения си ден.


2::Да използвате функцията за възстановяване на фабричните настройки.
1::Да премахнете снимките си от стария телефон.
3::Да заличите всички съществуващи данни от стария телефон.

Преди да рециклирате стария си телефон, трябва да заличите всичките си лични данни, което означава пълно изтриване на всички такива данни (в това число номера за връзка, снимки и настройки), така че да са невъзстановими. По този начин ще се гарантира неприкосновеността на личния ви живот и това, че информацията ви няма да попадне в ръцете на нежелани външни лица. Един от вариантите за изчистване на някои ваши лични данни наистина е използването на функцията за възстановяване на фабричните настройки на смартфона ви и затова този отговор е отчасти правилен. Използването на функцията за възстановяване на фабричните настройки обаче може не винаги да е достатъчно (вж. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). С други думи, възможно е някой да използва подходящ софтуер за възстановяване и да получи обратно някои от данните (макар да се предполага, че функцията за възстановяване на фабричните настройки заличава данните, като ги прави невъзстановими). Следователно за да заличите данните си, първо трябва да ги криптирате (има такава опция в смартфона ви), след което да използвате функцията за възстановяване на фабричните настройки, което означава, че дори впоследствие някои данни да могат да бъдат възстановени, те ще бъдат в неразчитаема форма поради криптирането.

 

Това не е правилно. Важно е да премахнете всички лични данни и информация (в това число снимки) от телефона. Следователно изтриването на снимките само по себе си не е достатъчно. Освен това обикновеното изтриване на данни като снимките не ги прави невъзстановими. Трябва да заличите всичките си лични данни, което означава пълно изтриване на всички такива данни (в това число номера за връзка, снимки и настройки), така че да са невъзстановими. По този начин ще се гарантира неприкосновеността на личния ви живот и това, че информацията ви няма да попадне в ръцете на нежелани външни лица. Макар да се предполага, че функцията за възстановяване на фабричните настройки заличава данните, това може не винаги да е достатъчно (вж. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Следователно първо трябва да криптирате данните (има такава опция в смартфона ви), след което да използвате функцията за възстановяване на фабричните настройки, което означава, че дори впоследствие някои данни да могат да бъдат възстановени, те ще бъдат в неразчитаема форма поради криптирането.

 

Преди да рециклирате стар телефон, е важно да заличите всичките си лични данни, което означава пълно изтриване на всички такива данни (в това число номера за връзка, снимки и настройки), така че да са невъзстановими. По този начин ще се гарантира неприкосновеността на личния ви живот и това, че информацията ви няма да попадне в ръцете на нежелани външни лица. Макар да се предполага, че функцията за възстановяване на фабричните настройки заличава данните, това може не винаги да е достатъчно (вж. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Следователно първо трябва да криптирате данните (има такава опция в смартфона ви), след което да използвате функцията за възстановяване на фабричните настройки, което означава, че дори впоследствие някои данни да могат да бъдат възстановени, те ще бъдат в неразчитаема форма поради криптирането.Сега трябва да се отървете от стария си смартфон и искате да го рециклирате, и по-конкретно да го дадете на благотворителна организация, която ще го пусне в повторна употреба – разбира се, след като премахнете картата с модула за идентификация на абоната, т.нар. SIM карта.

За да защитите неприкосновеността на личния си живот, е препоръчително...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information