С какво наименование се обозначава „информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано“?


3::Лични данни
1::Данни за вход
1::Номер на социална осигуровка

Това е правилният отговор. За да получите по-добра представа кои данни се считат за лични, можете да направите справка в терминологичния речник на Европейския надзорен орган по защита на данните:

Името и номерът на социалната осигуровка са два примера за лични данни, които са свързани пряко с дадено физическо лице. Определението обаче е по-широко и обхваща например адреси на електронна поща и служебния телефонен номер на служител.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84 

Вж. също Директива 95/46/ЕО за защита на данните на следния адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=BG

както и новия Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните на следния адрес:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Това не е правилният отговор. С термина „данни за вход“ се обозначават потребителското име и паролата, които използвате например, за да получите достъп до онлайн услуги. Правилният отговор е „лични данни“. Следва да се посочи обаче, че данните за вход са пример за лични данни, тъй като представляват информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. За да получите по-добра представа кои данни се считат за лични, можете да направите справка в терминологичния речник на Европейския надзорен орган по защита на данните:

Името и номерът на социалната осигуровка са два примера за лични данни, които са свързани пряко с дадено физическо лице. Определението обаче е по-широко и обхваща например адреси на електронна поща и служебния телефонен номер на служител.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84 

Вж. също Директива 95/46/ЕО за защита на данните на следния адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=BG

както и новия Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните на следния адрес:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Този отговор не е верен. Правилният отговор е „лични данни“. Следва да се посочи обаче, че номерът на социалната осигуровка е пример за лични данни, тъй като представлява информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Понятието за лични данни обаче е много по-общо. За да получите по-добра представа кои данни се считат за лични, можете да направите справка в терминологичния речник на Европейския надзорен орган по защита на данните:

Името и номерът на социалната осигуровка са два примера за лични данни, които са свързани пряко с дадено физическо лице. Определението обаче е по-широко и обхваща например адреси на електронна поща и служебния телефонен номер на служител.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84 

Вж. също Директива 95/46/ЕО за защита на данните на следния адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=BG

както и новия Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните на следния адрес:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdfWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information