Потребителите в интернет все повече биват проследявани и профилирани; това е практиката на приспособяване на онлайн съдържанието, особено рекламите, спрямо посетителите въз основа на изведените по този начин техни интереси.


1::Цифровата ви самоличност да бъде открадната.
3::Рискове за неприкосновеността на личния живот и изключване от услуги.
2::Масово наблюдение.

За съжаление това не е правилният отговор. Профилирането на потребителите в този сценарий не е свързано с риска от кражба на самоличността (която означава, че някой друг може да се представя за вас, като получи част от личните ви данни).

По-скоро начинът, по който използвате мрежата, може да бъде употребен от трета страна, за да състави подробен ваш профил (напр. да получи информация за интересите ви), което не само застрашава неприкосновеност на личния ви живот, но може да доведе и до отрицателни последици, като изключване от услуги.

 

Това е правилният отговор. Действително начинът, по който използвате мрежата, може да бъде употребен от трета страна, за да състави подробен ваш профил (напр. да получи информация за интересите ви), което не само застрашава неприкосновеност на личния ви живот, но може да доведе и до отрицателни последици, като изключване от услуги.

 

Отчасти това е вярно. Действително масовото наблюдение би могло да се свърже с профилирането на потребителите; масовото наблюдение обаче е по-общ термин от индивидуалното профилиране. Това наблюдение може да се осъществява от правителствата от съображения, свързани със сигурността или политиката, или от компании от търговски съображения.

Вероятният основен риск обаче е, че начинът, по който използвате мрежата, може да бъде употребен от трета страна, за да състави подробен ваш профил (напр. да получи информация за интересите ви), което не само застрашава неприкосновеност на личния ви живот, но може да доведе и до отрицателни последици, като изключване от услуги.Например бутонът за харесване (като този, който се използва от Facebook) проследява потребителите в различни сайтове; всеки път, когато потребител посети сайт, който съдържа бутон за харесване на Facebook, сайтът на социалната мрежа бива информиран за това дори ако потребителят не щракне върху този бутон.

Тази практика на профилиране носи със себе си някои рискове за потребителите, сред които един относим риск е...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information