Наскоро сте си създали профил в уебсайт на нова социална мрежа, която става все по-популярна.


3::Политика за неприкосновеността на личния живот
1::Лицензионно споразумение с краен потребител
2::Настройки за защита на неприкосновеността на личния живот

Действително „политики за неприкосновеността на личния живот“ е обичайното наименование на използваните от доставчиците на услуги документи/декларации, в които те описват подробно как се третира неприкосновеността на личния ви живот и как могат да бъдат използвани личните ви данни от тяхна страна (т.е. кои лични данни се събират, за какви цели, кои са получателите на данните ви и т.н.). Тази информация представлява правно задължение на доставчиците на услуги по отношение на защитата на данните (вж. Директива 95/46/ЕО за защита на данните, както и Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. и е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

За съжаление в контекста на този сценарий този отговор не е верен. Лицензионното споразумение с краен потребител или ЛСКП е правен документ, който често искат от вас да приемете, когато създавате нов профил в услуга. ЛСКП обаче е свързано с интелектуалната собственост и авторското право, а не с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Правилният отговор е „политика за неприкосновеността на личния живот“ — документ/декларация, в който/която доставчиците на услуги описват подробно как се третира неприкосновеността на личния ви живот и как могат да бъдат използвани личните ви данни от тяхна страна (т.е. кои лични данни се събират, за какви цели, кои са получателите на данните ви и т.н.). Тази информация представлява правно задължение на доставчиците на услуги по отношение на защитата на данните (вж. Директива 95/46/ЕО за защита на данните, както и Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. и е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

За съжаление в контекста на този сценарий този отговор не е верен, макар че настройките за защита на неприкосновеността на личния живот са наистина важни за неприкосновеността на личния ви живот. Сайтовете на социалните мрежи обикновено дават възможност на потребителите да персонализират начина, по който останалите виждат данните им. Във Facebook например можете да решите дали снимките ви могат да бъдат виждани само от приятелите ви или и от техните приятели. Това са настройките за защита на неприкосновеността на личния живот и те са важни за опазването на неприкосновеността на личния ви живот. Правилният отговор обаче е „политика за неприкосновеността на личния живот“, която представлява документ/декларация, в който/която доставчиците на услуги описват подробно как се третира неприкосновеността на личния ви живот и как могат да бъдат използвани личните ви данни от тяхна страна (т.е. кои лични данни се събират, за какви цели, кои са получателите на данните ви и т.н.). Тази информация представлява правно задължение на доставчиците на услуги по отношение на защитата на данните (вж. Директива 95/46/ЕО за защита на данните, както и Общ регламент 2016/679 относно защитата на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. и е на разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).При създаването на профила сте помолени да приемете определени правила за това как доставчикът на уебсайта ще третира неприкосновеността на личния ви живот и личните ви данни.

С какво наименование обичайно се назовава документът, който приемате в такива случаи?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information