Когато използвате цифрово устройство и например сърфирате в интернет и посещавате уебсайтове, оставяте малки следи от действията си.


2::„Бисквитки“
3::Цифрови отпечатъци
1::Данни за вход

Това не е правилният отговор, въпреки че „бисквитките“ са пример за цифрова следа. По-точно „бисквитките“ са малки информационни обекти (текстови файлове), съхранявани единствено на персоналния компютър на потребителя и използвани широко от доставчиците на услуги онлайн за няколко цели, като установяване на предпочитанията на потребителя (език, фонови цветове и т.н.), идентифициране на потребителя, когато използва списък за пазаруване, и др. Имайте също така предвид, че „бисквитките“ могат да бъдат използвани и за други цели, като поведенческо рекламиране, което обаче не трябва да се прави, освен ако потребителят не е дал изричното си съгласие.

Правилният отговор е „цифрови отпечатъци“: това е общ термин, който описва следите, оставяни от потребителите, когато взаимодействат с цифрови среди и използват цифрови устройства. Тези отпечатъци могат да бъдат пасивни, когато следите се събират от трети страни без знанието на потребителя; това би могло да включва например часът и датата, когато сте посетили конкретен уебсайт. Отпечатъците могат да бъдат и активни, когато потребителят преднамерено оставя информация, като публикации в уебсайт на социална мрежа.

 

Това е правилният отговор. „Цифрови отпечатъцие общ термин, който описва следите, оставяни от потребителите, когато взаимодействат с цифрови среди и използват цифрови устройства. Тези отпечатъци могат да бъдат пасивни, когато следите се събират от трети страни без знанието на потребителя; това би могло да включва например часът и датата, когато сте посетили конкретен уебсайт. Отпечатъците могат да бъдат и активни, когато потребителят преднамерено оставя информация, като публикации в уебсайт на социална мрежа.

 

Това не е правилният отговор. С термина „данни за вход“ се обозначават потребителското име и паролата, които използвате, за да получите достъп до онлайн услуги. Правилният отговор е „цифрови отпечатъци“: следите, оставяни от потребителите, когато взаимодействат с цифрови среди и използват цифрови устройства. Тези отпечатъци могат да бъдат пасивни, когато следите се събират от трети страни без знанието на потребителя; това би могло да включва например часът и датата, когато сте посетили конкретен уебсайт. Отпечатъците могат да бъдат и активни, когато потребителят преднамерено оставя информация, като публикации в уебсайт на социална мрежа.Тези действия могат да се съхраняват както в устройството ви, така и от посетените уебсайтове.

Какво е обичайното наименование за тези следи?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information