Ежегодно държавите — членки на Европейския съюз, и европейските институции честват Деня за защита на личните данни, с цел да повишат осведомеността и да насърчат защитата на неприкосновеността на личния живот и на данните.


2::1 октомври
1::7 февруари
3::28 януари

Това не е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

Всяка година през октомври обаче е месецът на европейската киберсигурност: застъпническа кампания на Европейския съюз, която има за цел да популяризира киберсигурността сред гражданите, да промени схващането им за киберзаплахите и да предостави актуална информация за сигурността посредством образование и споделяне на добри практики. Настоящият въпросник е част от инициативата „Месец на европейската киберсигурност“ за тази година.

 

Това не е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp 

През 2017 г. на 7 февруари ще се чества Денят за по-безопасен интернет. Денят за по-безопасен интернет се организира от Insafe всяка година през февруари с цел насърчаване на по-безопасна употреба на онлайн технологиите, особено сред младите хора. Вж. повече на следния адрес:

https://www.saferinternetday.org

 

Това е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp


На коя дата всяка година официално се чества Денят за защита на личните данни?