Ежегодно държавите — членки на Европейския съюз, и европейските институции честват Деня за защита на личните данни, с цел да повишат осведомеността и да насърчат защитата на неприкосновеността на личния живот и на данните.


2::1 октомври
1::7 февруари
3::28 януари

Това не е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

Всяка година през октомври обаче е месецът на европейската киберсигурност: застъпническа кампания на Европейския съюз, която има за цел да популяризира киберсигурността сред гражданите, да промени схващането им за киберзаплахите и да предостави актуална информация за сигурността посредством образование и споделяне на добри практики. Настоящият въпросник е част от инициативата „Месец на европейската киберсигурност“ за тази година.

 

Това не е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp 

През 2017 г. на 7 февруари ще се чества Денят за по-безопасен интернет. Денят за по-безопасен интернет се организира от Insafe всяка година през февруари с цел насърчаване на по-безопасна употреба на онлайн технологиите, особено сред младите хора. Вж. повече на следния адрес:

https://www.saferinternetday.org

 

Това е правилният отговор. Денят за защита на личните данни се чества всяка година на 28 януари. На тази дата се чества годишнината от подписването на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, която е първият правно обвързващ международен акт за защита на данните, свързан с автоматизираната обработка на лични данни. Документът е на разположение на следния адрес:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Допълнителна информация можете да намерите и на следния адрес: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp


На коя дата всяка година официално се чества Денят за защита на личните данни?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information