Често за удоволствие проверявате профилите си в социалните мрежи, докато пиете капучино в местното кафене.


1::Може да има допълнителни скрити разходи, за които не знам.
2::Други хора, свързани с отворената мрежа, могат да видят какво правите.
3::Могат да бъдат откраднати лични данни от моята комуникация в отворената безжична мрежа.

За съжаление този отговор не е правилен. Съществуват няколко риска, свързани с използването на отворени безжични мрежи, поради факта, че тъй като липсва парола, всеки в обхвата на мрежата може да види вашия мрежови трафик. Следователно ако разполагат с подходящите инструменти, хората могат да видят кои уеб страници посещавате, както и какво въвеждате чрез клавиатурата в некриптирани уеб формуляри (т.е. в уебсайтове, които започват с „http“, а не с „https“). Следователно могат да бъдат откраднати лични данни. Допълнителен риск е, че ако заразени компютри са свързани с този вид мрежа, те може да се опитат да заразят и вашето устройство; подобно заразяване може да има няколко отрицателни последици, като заличаване или кражба на личните ви данни, както и следене на действията ви.

 

Отчасти този отговор е правилен. По принцип други хора не могат да виждат какво правите на таблета си. Тъй като липсва парола обаче, всеки в обхвата на мрежата може да види вашия трафик в интернет. Следователно ако разполагат с подходящите инструменти, хората могат да видят кои уеб страници посещавате, както и какво въвеждате чрез клавиатурата в некриптирани уеб формуляри (т.е. в уебсайтове, които започват с „http“, а не с „https“). Следователно могат да бъдат откраднати лични данни. Допълнителен риск е, че ако заразени компютри са свързани с този вид мрежа, те може да се опитат да заразят и вашето устройство; подобно заразяване може да има няколко отрицателни последици, като заличаване или кражба на личните ви данни, както и следене на действията ви.

 

Това е правилен отговор. Съществуват различни рискове, свързани с използването на отворени безжични мрежи, поради факта, че тъй като липсва парола, всеки в обхвата на мрежата може да види вашия мрежови трафик. Следователно ако разполагат с подходящите инструменти, хората могат да видят кои уеб страници посещавате, както и какво въвеждате чрез клавиатурата в некриптирани уеб формуляри (т.е. в уебсайтове, които започват с „http“, а не с „https“). Следователно могат да бъдат откраднати лични данни. Допълнителен риск е, че ако заразени компютри са свързани с този вид мрежа, те може да се опитат да заразят и вашето устройство; подобно заразяване може да има няколко отрицателни последици, като заличаване или кражба на личните ви данни, както и следене на действията ви.В кафенето има безплатен безжичен интернет и можете да се свързвате с него през таблета си, без да използвате каквато и да било парола. Ваш приятел обаче ви казва, че такива отворени мрежи може да крият опасности.

Какви биха могли да бъдат тези опасности?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information