„Лицата или организациите, които събират и управляват личните ви данни, трябва да ги защитават от злоупотреба и да зачитат определени права на собствениците на данните, гарантирани от правото на ЕС“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Право на неприкосновеност на личността.
1::Право на свобода на словото.
3::Право на защита на личните данни.

Този отговор е неправилен. Макар да изглежда, че данните ви са част от вас, а оттам и от неприкосновеността на личността ви, това основно право всъщност предпазва единствено физическата и психическата ви неприкосновеност. Правилният отговор е правото на защита на личните данни, при което „има установени общи правила на ЕС, за да се гарантира, че личните ви данни се ползват с висок стандарт на защита навсякъде в Съюза. Имате право да подадете жалба и да получите правна защита, ако е налице злоупотреба с данните ви където и да е в рамките на ЕС“. Можете да разгледате тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Тези права са описани в Хартата на основните права на Европейския съюз. Вж. по-специално член 8 относно защитата на личните данни и член 7 относно зачитането на личния и семейния живот („неприкосновеност на личния живот“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Това не е правилно. Въпреки че правото на свобода на словото е важно, специфичното право, въведено от Европейския съюз, се нарича право на защита на личните данни, при което „има установени общи правила на ЕС, за да се гарантира, че личните ви данни се ползват с висок стандарт на защита навсякъде в Съюза. Имате право да подадете жалба и да получите правна защита, ако е налице злоупотреба с данните ви където и да е в рамките на ЕС“. Можете да разгледате тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Тези права са описани в Хартата на основните права на Европейския съюз. Вж. по-специално член 8 относно защитата на личните данни и член 7 относно зачитането на личния и семейния живот („неприкосновеност на личния живот“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Това е правилният отговор: „има установени общи правила на ЕС, за да се гарантира, че личните ви данни се ползват с висок стандарт на защита навсякъде в Съюза. Имате право да подадете жалба и да получите правна защита, ако е налице злоупотреба с данните ви където и да е в рамките на ЕС“. Можете да разгледате тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Тези права са описани в Хартата на основните права на Европейския съюз. Вж. по-специално член 8 относно защитата на личните данни и член 7 относно зачитането на личния и семейния живот („неприкосновеност на личния живот“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdfВъпреки че това се отнася за всяка форма на събиране на данни, в това число физическото събиране, то има огромно въздействие върху потребителите в интернет с растящата употреба на съхранението и предаването на цифрови данни. 

Конкретното основно право, което ви защитава от подобни злоупотреби, се нарича…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information